Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

7. februari Daugavpils domes priekssedetajas 1. vietnieks Vitalijs Azarevics rikoja darba sanaksmi par Jauniesu nodarbinatibas programmu sim gadam. V.Azarevics uzsvera, ka nodarbinatibas programma netiks samazinata un visiem, kas velesies stradat vasara si iespeja tiks dota, vesta pasvaldibas majas lapa.

Tika parrunata jauniesu (15-19 gadi) registracijas sistema. Azarevica kungs bija uzdevis Jaunatnes departamentam izstradat jaunu sistemu, lai jauniesiem nevajadzetu druzmeties un stavet garas rindas. Jaunatnes departamenta vaditajs Teodors Bikovskis pastastija par jauno elektroniskas registracijas sistemu. Vins informeja, ka jauniesu registracija darbam vasara bus uzsakta 3. marta. Ta ir sestdiena, tapec jauniesi bus brivi no macibam. Azarevica kungs pajautaja, vai nesanaks ta, ka dalai jauniesu, kuriem nav interneta nebus iespejas registreties. Teodors Bikovskis skaidroja, ka ta noteikti nebus, jo piedavas iespeju registreties ari klatiene. Bikovskis uzsvera, ka rinda tiks veidota  pilnigi godigi.

Elektroniska registracija notiks no 3.-30. martam. 17, 19.-22. marta registracija bus ari klatiene, tiem, kam nav pieejama registracija elektroniski.

Dokumentus saks vakt pec registracijas