Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

20.janvārī pirmo klašu skolēniem notika Ābeces svētki, uz kuriem bija ieradušies arī populāru multiplikācijas filmu varoņi. Atskanot mūzikai, sākās īsta jautrība. Mēs griezāmies dejā, aplaudējām un dziedājām kopā ar filmu varoņiem. Neiztika arī bez mīklām un āķīgiem uzdevumiem. Multfilmu varoņiem ļoti gribējās uzzināt, ko prot mūsu pirmklasnieki. Mēs teicami tikām galā ar visiem uzdevumiem. Klasē skolēnus gaidīja saldi cienasti un diploms par centību krievu valodas stundās. Visi bijām ļoti apmierināti ar šādiem Ābeces svētkiem un devāmies mājās ļoti labā garastāvoklī.

Kl.audzinātājas O.Volodjko (1.a), O.Podžuka (1.b), O.Jurāne (1.c)