Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

25. janvārī Daugavpils Centra vidusskolā notika 9. novadpētniecības konference, kuru rīkoja Centra vidusskolas vēstures entuziasti, nevalstiskā organizācija „Latgales novadpētnieki" un Krievu vēsturiskais klubs. Kaut arī konference notika jau devīto reizi, šogad tā bija īpaša, jo piedāvāja iespēju satikties vēstures entuziastiem un profesionāļiem, kā arī skāra ne tikai vēstures pētniecību, bet rosināja domāt par nākotni un vietējās vēstures mācīšanu Daugavpils skolās.

Ar referātiem konferencē uzstājās gan skolotājas, gan NVO pārstāvji. Centra vidusskolas vēstures skolotāja Inna Lobanova pastāstīja par Jezuītu ordeņa darbību Dinaburgā 17.-18.gadsimtā, Daugavpils Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Aiga Hudobčenoka iepazīstināja ar latviešu ģimnāzijas vēsturi 19.-21.gadsimtā caur fotogrāfiju prizmu. Daugavpils J.Pilsudska valsts poļu ģimnāzijas skolotāja Gaļina Blaževiča stāstīja par poļu skolas vēsturi pirmās Latvijas brīvvalsts laikā un tagad, tādējādi demonstrējot poļu kultūras pienesumu Latgalei. Interesanti bija ebreju vēstures pētnieka Iosifa Račko un novadpētnieka Nikolaja Pavloviča referāti par ebreju un baltkrievu skolu attīstību Daugavpilī. Jaunāko laiku vēsturi demonstrēja vēsturnieka Artjoma Mahlina  stāsts par Daugavpils 9.vidusskolas ģerboņa vēsturi un simboliku, jo izrādās, tas bija pirmais oficiālai skolas ģerbonis atjaunotajā Latvijā.

Konferences noslēgumā mums bija iespēja viesoties Daugavpils Centra vidusskolas muzejā un klausīties skolotājas Jevgenijas Bendorjusas stāstu par skolas sarežģīto vēsturi un izcilajiem absolventiem. Konferences materiāli tika apkopoti brošūrā, ko saņēma katrs dalībnieks un klausītājs. Šī konference būs labs rosinājums skolu jaunatnei kārtējo reizi atgādināt par novadpētniecības nepieciešamību, piedāvāt izlasīt referātus un pašiem kļūt par novadpētniekiem. Mūsu nākotne ir tik stipra, cik labi mēs zinām un apzināmies savu pagātni!
Paldies konferences organizatoriem par iniciatīvu un interesantajiem materiāliem!

Informāciju sagatavoja:
Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe
Signita Gabrāne