Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" aktīvi piedalās skolēni no 8.b klases. Projekta realizācijas gaitā skolēni sadarbojas ar sabiedrisko organizāciju "Latgales novadpētnieki" un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju.

7. oktobrī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā notika XVIII Daugavpils novadpētniecības konference "Skolas izglītība Daugavpilī - no pirmsākumiem līdz mūsdienām", kurā piedalījās arī 8.b kl. skolēni ar vēstures skolotāju Innu Lobanovu. Pasākums bija veltīts Latvijai simtgadei un Skolotāju dienai. Tajā mūsu skolnieces Anna Voicehovska un Viktorija Tumareviča deklamēja dzeju par dzimteni. Klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar vairāku agrāko Daugavpils skolotāju sarežģīto dzīvi un likteni, par dažiem no šiem pedagogiem pastāstīja arī viņu bijušie audzēkņi, tagadējie novadpētnieki I.Lobanova un J.Ročko. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja kultūrvēstures nodaļas vadītāja Valentīna Slavkovska iepazīstināja klausītājus ar mākslinieka un pedagoga, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja dibinātāja Oskara Kalēja likteni. Izsmeļošāku informāciju par konferenci var iegūt mājas lapās www.gorod.lv un www.grani.lv, kā arī laikrakstos «Наш город» и «СейЧас».

Informāciju sagatavoja Inna Lobanova