Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2021. gadā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS ietvaros turpinās arī Jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošana.

Daugavpils Centra vidusskolas skolēni iesaistīti vēl vienā PuMPuRS projektā „Varu es, var ikviens! - 2”. Projekta gaitā tiek pievērsta skolēnu uzmanība pašmotivācijai, pašatbildībai, pašcieņai. Izglītojamie mācās caur spēlēm,  caur darīšanu.