Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2020./2021. mācību gadā Centra vidusskola turpina piedalīties projektā “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001.). Atbalstu konsultāciju veidā saņēma pieci skolas izglītojamie. Konsultatīvo atbalstu sniedza septiņi pedagogi (latviešu valodā, matemātikā, ķīmijā, krievu valodā). Uzlabojusies izglītojamo mācību motivācija, sekmēta lasītprasme, rakstītprasme. Izglītojamie 1. semestri pabeidza ar sekmīgiem vērtējumiem.

Attālinātā mācību procesā projekta dalībnieki cenšas veikt uzdotos uzdevumus, bet mācību grūtības ir saglabājušās, nepieciešams regulārs pedagoga atbalsts, uzraudzība.

Atsauksme par projektu gan no izglītojamiem, gan no vecākiem pēc 1. semestra ir labas.

Materiālu sagatavoja direktora vietniece Tatjana Grodska

 

 

PuMPuRS paveiktais 2020. gadā

PuMpuRS sveic svetkos