Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

23.septembrī Daugavpilī notika latviešu tautas eposa ,,Lāčplēsis” autora Andreja Pumpura 175.gadadienai veltīti pasākumi, kuros piedalījās arī mūsu skolas 10.-12.klašu skolēni. A.Pumpura skvērā kopā ar citu skolu pārstāvjiem pulcējās 10.a un 11.a klase, kur rudenīgi siltā, sirsnīgā gaisotnē klausījās Daugavpils Latviešu kultūras biedrības pārstāvju un Daugavpils valsts ģimnāzijas skolēnu stāstījumu par A.Pumpura nozīmi latviešu kultūrā un Daugavpils vēsturē. Vakarā svinīgo sarīkojumu Daugavpils Universitātē apmeklēja 12.a klases skolēni. Klātesošos uzrunāja Latviešu kultūras biedrības pārstāve G.Barkovska, novēlot turēt cieņā mūsu tautas eposu un tā autoru, iepazīt savas pilsētas vēsturi un aicināja arī jauniešus vairāk iesaistīties latviskā kultūras mantojuma apzināšanā un popularizēšanā. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes docents V.Lukaševics asprātīgā un saistošā stāstījumā iepazīstināja visus ar A.Pumpura spilgtākajām dzīves epizodēm un viņa dzīvi Daugavpilī. Sarīkojumā skanēja latviešu tautas dziesmas, latviešu komponistu skaņdarbi un R.Paula kora mūzika. Paldies Daugavpils mūzikas vidusskolas kolektīvam, diriģentam J.Ustinskovam un viņa vadītajam korim par brīnišķīgo koncertu, kā arī Latviešu kultūras biedrībai par A.Pumpura daiļrades popularizēšanu!