Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

,,Ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek."

(Rainis)

Lielās Talkas ietvaros Daugavpils Centra vidusskolas skolēni kopā ar pedagogiem sakopa teritorijas skolas stadiona apkārtnē un citur pilsētā – Stropu estrādē, Latgales zoodārza apkārtnē, Daugavas ielas teritorijā pie Daugavpils Cietokšņa. Pēc bioloģijas skolotājas Tatjanas Baranovskas un viņas audzēkņu iniciatīvas šogad tiks sakopti arī Cietokšņa kazemāti, kuros mīt Baltijā lielākā sikspārņu kolonija. Zinātniski pētnieciskā darba ietvaros, lai realizētu praktisko daļu, tiks izpētītas un uzlabotas sikspārņu ziemošanas vietas. Kā visām dzīvām būtnēm, arī sikspārņiem atkritumi ir kaitīgi, īpaši to aizdegšanās gadījumos. Tika noskaidrots, ka mūsu skolēnu aktivitātes kazemātos ,,lidojošajām pelēm" netraucēs, jo šie dzīvnieki ir jau pamodušies no ziemas miega. Tā kā kazemāti ir arī tūristu iecienīta vieta, tad to uzturēšana kārtībā ir ļoti nepieciešama.

Lielās Talkas mērķis ir panākt, lai Latvija savā simtgadē būtu tīrākā un sakoptākā valsts pasaulē. Tas iespējams, pateicoties godprātīgam un nopietnam darbam ne tikai Lielajā Talkā, bet arī atbildīgai attieksmei pret apkārtējo vidi ik dienu un ikvienā vietā, kur atrodamies. Pēc daudziem gadiem, kopš sākām piedalīties Lielajā Talkā, varam secināt, ka ar katru gadu savācamo atkritumu ir kļuvis mazāk, kaut diemžēl joprojām ir cilvēki, kas neciena citu darbu un atstāj pēc sevis ,,pierādījumus" savam izlaidīgajam dzīvesveidam.

Visi, kas piedalījušies Lielajā Talkā, apzinās, cik resursu jāpatērē apkārtējās vides sakopšanai, un ir liels gandarījums par bērniem un jauniešiem, kas ar entuziasmu iesaistās šajā pasākumā.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete