Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

12.martā Daugavpils Centra vidusskolas pedagogi piedalījās seminārā ,,Vērtēt, lai mācītos”, kurā iepazīstināja kolēģus ar saviem labās prakses piemēriem, kā arī darbojās DPIP metodiķes bilingvālās izglītības jautājumos Silvijas Mickevičas vadītajā nodarbībā. S.Mickeviča pastāstīja par dažādām skolēnu zināšanu vērtēšanas metodēm mācību stundā, kā arī vadīja grupu darbu, kurā pedagogi no metodiķes piedāvātajām vērtēšanas metodēm izvēlējās un detalizētāk analizēja gan bieži, gan retāk lietotās metodes savās stundās.

Ar labās prakses piemēriem skolēnu zināšanu vērtēšanā dalījās Tatjana Baranovska, Svetlana Sargsjane, Tatjana Vanaģele, Zinaīda Paļenoka, Jeļena Azareviča un Monika Skutele, uzsverot, ka vērtēšanas procesam mācību stundā jābūt sistemātiskam, ar skaidriem vērtēšanas kritērijiem, kā arī jādod iespēja pašiem skolēniem novērtēt gan savu, gan klasesbiedru darbu. Interesi un diskusijas izraisīja vairākas metodes, tai skaitā britu izglītības pētnieka un praktiķa Dilana Viljamsa piedāvātā metode ,,4/4”, kura paredz skolotāja detalizētu vērtējumu, skolotāja caurskatošu vērtējumu, klasesbiedru vērtējumu un skolēnu pašvērtējumu vienādās proporcijās. Semināra noslēgumā pedagogi secināja, ka ne katra vērtēšanas metode der visos mācību priekšmetos un/vai katrā stundā, taču šobrīd pieejamo vērtēšanas metožu klāsts ir daudzveidīgs un piedāvā objektīvi novērtēt skolēnu zināšanu līmeni un, pats galvenais, motivē skolēnus sasniegt augstāku zināšanu līmeni.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete