Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Janvārī 1.a un 1.b klases skolēniem BJC ,,Jaunība” notika ,,ABC svētki”, kuros piedalījās gan bērni, gan viņu vecāki. Skolēniem uz skatuves bija iespēja nodemonstrēt vecākiem savas iegūtās prasmes un zināšanas. Viņi bija sagatavojuši teatralizētu priekšnesumu par burtiem, deklamēja dzeju, veidoja no burtiem vārdus un meklēja pārus populāriem pasaku varoņiem. Arī vecāki aktīvi iesaistījās konkursos, jautrajās stafetēs un juta līdzi saviem bērniem. Mājās visi atgriezās labā garastāvoklī un apmierināti par paveikto.

Informāciju sagatavoja 1.a un 1.b kl. audzinātājas N.Glušakova un J.Šnaidere