Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Mācību semestra izskaņā Daugavpils Centra vidusskolā notika Ziemassvētku koncerts, kurā tika sumināti mācībās labākie skolēni un pasniegti skolas administrācijas Pateicības raksti ,,Par labām un teicamām sekmēm mācībās” . Savukārt vecāku biedrības ,,Daugavpils Centra vidusskolas atbalstam” pārstāvji pasniedza savas balvas trim pašiem labākajiem skolas audzēkņiem. Sākumskolas posmā vecāku biedrības balvu saņēma 3.c klases skolnieks Vitālijs Bistrickis, pamatskolas posmā – 7.b klases skolnieks Daniels Skots Lavs, bet vidusskolas posmā – 10.a klases skolniece Anastasija Vorobjova.

Paldies skolēniem par nopietnu un atbildīgu attieksmi pret mācību darbu! Esam pateicīgi vecāku biedrībai ,,Daugavpils Centra vidusskolas atbalstam” par talantīgo skolēnu atzinīgu novērtējumu un viņiem sniegto atbalstu!