Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Vissarežģītākajos dzīves brīžos cilvēkam atbalstu un palīdzību sniedz ģimene. Ģimenē mēs jūtamies aizsargāti un laimīgi. No miljardiem cilvēku uz planētas ir tādi, kuri mūs pazīst vislabāk. Ģimene ir vissvarīgākā lieta pasaulē. Tuvākie un mīļākie cilvēki ir tie, ar kuriem mēs dalāmies mīlestībā. Māte, tēvs, brāļi un māsas, vecvecāki, tantes, tēvoči – tuvie cilvēki, kas mūs lolo un kurus mums vajadzētu tāpat lolot un saudzēt.

Daugavpils Centra vidusskolā jau ceturto gadu pēc kārtas notiek skolēnu ģimenēm veltītais pasākums «Maziem mirkļiem ir liela nozīme». Šogad pulcēties skaistajā skolas zālē pandēmijas apstākļos nebija iespējas. Tomēr tas nekļuva par nepārvaramu šķērsli, un pasākums norisinājās attālināti kā video un prezentāciju skate. Šoreiz ģimeņu priekšnesumi bija par tēmu «Manas ģimenes gara spēks» . Katra ģimene ir stipra ar savu garu, kas palīdz pārvarēt dzīves grūtības, apzināties ģimenes vienotību un kopā būšanas laimi. Audzēkņu ģimenēm mēs piedāvājām izveidot īsu videofilmu vai prezentāciju par savas ģimenes gara spēku:

  • Gara spēks, kas slēpjas izpalīdzībā.
  • Gara spēks, kas slēpjas vaļaspriekā.
  • Gara spēks, kas slēpjas tradīcijās.
  • Gara spēks, kas slēpjas kopīgajā darbā.  
  • Gara spēks, kas slēpjas kopīgās interesēs.

Skola sirsnīgi pateicas skolēniem un vecākiem par atbalstu, atsaucību un sirsnību. Ģimeņu priekšnesumi nes burvīgi gaišu, siltu mīlestības un labestības enerģiju, iedvesmo un rada pārliecību, ka laimīgā ģimenē aug laimīgi bērni. Laiks, kuru mēs veltām saviem bērniem, ir ieguldījums nākotnē. Audzināšanas procesā viss ir nozīmīgs un svarīgs. Maziem mirkļiem, kurus mēs veltām ģimenei, bērniem, ir liela nozīme.

Gaišus, miera un labestības piepildītus Ziemassvētkus! Laimīgo Jauno gadu!

Lai sapņi piepildās!

DCV klašu audzinātāju un administrācijas vārdā skolotāja Jevgeņija Bendorjusa