Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg

Skolotājs logopēds veic skolēna runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvu un radošu personību.

Reizēm vecāki un apkārtējie nepamana valodas un runas traucējumus bērniem, bet dažiem skolēniem ir valodas un runas problēmas. Vērojami gadījumi, kad vecāki domā, ka ar laiku šīs problēmas atrisināsies pašas no sevis. Vecāku cerības attaisnojas reti. Šādās situācijās jāatceras, ka laiks iet, un valodas traucējums kavē bērna valodas attīstību. Logopēdiskās nodarbības tiek plānotas katram bērnam un bērnu grupiņai individuāli. Logopēdiskajās nodarbībās bērni:

 • bagātina sajūtu pieredzi,
 • mācās pareizi izrunāt un diferencēt skaņas,
 • attīsta fonemātisko dzirdi – spēju saklausīt skaņas un tās atšķirt,
 • attīsta pirkstu sīko muskulatūru,
 • vingrina mēli, lūpas utt.,
 • bagātina un paplašina vārdu krājumu un veido saistītu runu,
 • nostiprina elpošanu un balss aparātu,
 • mācās lasīt un rakstīt, pilnveido šīs iemaņas,
 • mācās stāstīt un izteiksmīgi runāt,
 • pilnveido klausīšanās prasmes,
 • izpilda vingrinājumus, kas veicina domāšanas procesu attīstību.

Daugavpils Centra vidusskolas skolotājas logopēdes apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdien, 15.45 -16.30, 09. kab.

Vizīte jāsaskaņo iepriekš, saziņai vecāki var izmantot e-klasi (adresātu grupa “Darbinieki”), vai klašu audzinātāju starpniecību.

Veiksmīgu sadarbību!

logoped fr