Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Centra vidusskolā mācās ļoti talantīgi un aktīvi skolēni, kuri labprāt atklāj savas radošās spējas ne tikai draugiem un skolasbiedriem, bet arī skolas viesiem. Pēdējās nedēļas laikā (no 8. līdz 15.maijam) mūsu skolā notika vairāki pasākumi, kas bija veltīta Mātes dienai un Ģimenes dienai. Pirmie savu pateicību māmiņām, arī vecmāmiņām un krustmātēm izteica 1.a un 1.b klases skolēni, priecējot viņas ar skanīgām dziesmām, dzejoļiem un interesantiem uzdevumiem. Katrai māmiņai tika teikti aizkustinoši un sirsnīgi vārdi, taču viņas neredzēja runātāju, bija jāatpazīst sava bērna balss, un neviena māmiņa nekļūdījās. Arī 4.a klases skolēni Mātes dienas priekšvakarā bija sarīkojuši programmu ar dejām, dziesmām un dzeju  savām māmiņām, sagatavojuši viņām pašu darinātus apsveikumus.

Savukārt vakar, 15.maijā, kad Latvijā tiek svinēta Ģimenes diena, skolēni veltīja koncertu savas un skolasbiedru ģimenes locekļiem, kuri bija ieradušies kuplā skaitā. Pēc visiem pasākumiem vecāki un citi skolēnu ģimenes locekļi bija ļoti aizkustināti un izteica lielu pateicību skolai par brīnišķīgajiem apsveikumiem un atzinīgi novērtēja skolas ieguldījumu savu bērnu radošo spēju attīstībā.

Paldies mūzikas, vizuālās mākslas skolotājām, klašu audzinātājām, deju un dramatiskā kolektīva vadītājiem un skolēniem par dāvāto prieku.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete