Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Skolēni iepazīstas ar nākotnes profesijām IKT jomā

22. novembrī Daugavpils Centra vidusskolā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika izglītojošs pasākums „Nākotnes profesijas IKT jomā!”. Pasākumā piedalījās skolēni (7.-9. klašu grupas un 10.-12. klašu grupas) no daudzām Daugavpils vispārizglītojošajām skolām.

Pasākuma laika skolēniem bija iespēja aplūkot izstādi un apmeklēt interaktīvās nodarbības zinātnes un tehnoloģiju muzeja “Kurzemes Democentrs” pārstāvju vadībā, kā arī paplašināt zināšanas par IKT nozari un tajā strādājošo daudzveidīgajām profesijām, sasaistot tās ar dažādām izglītības programmām gan profesionālajā, gan augstākajā izglītībā.

Vispirms skolēni tikās ar DAUTKOM IT tehniskās struktūrvienības vadītāju Oļegu Čapliginu, saņēma informāciju par programmētāju, dizaineru, analītiķu, datorsistēmu tehniķu, robotikas speciālistu ikdienas darbu un pienākumiem, izglītības iespējām informācijas un komunikācijU tehnoloģiju jomā un karjeras iespējām nākotnē, kā arī inženierzinātņu un dabaszinātņu attīstības tendencēm un saiknēm ar IT attīstību.

Kā viena no pasākuma aktivitātēm bija piedalīšanās tehniski radošajās darbnīcās “Veiksmīgais lauksaimnieks” 10.-12.klašu skolēniem un “Kodu pavēlnieks” 7.-9.klašu skolēniem un izspēlēt unikālo grīdas spēli. Spēles laikā skolēni uzzināja par profesijām, kas saistītas ar IT tehnoloģijām. Skolēnu komandas veica dažāda veida uzdevumus un atbildēja uz jautājumiem, izmantojot savas zināšanas matemātikā, informātikā, sociālajās zinībās.  

Katram skolēnam bija iespēja pasākuma beigās uzrakstīt savus iespaidus. Daudzi skolēni atzina,  ka iegūtā informācija noderēs nākotnes profesijas izvēlē un ka ir palielinājusies intereses par profesijām, kas saistītas ar IKT. Protams, visvairāk bērnus iespaidoja interaktīvā izstāde, kurā viņi veidoja savu Zaļo avīzi, iejutās valsts prezidenta lomā, pētīja klimata izmaiņas pasaulē.   

Īpašs paldies Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pedagoģei-karjeras konsultantei Santai Čeirānei un ,,Kurzemes Democentra” darbiniekiem par interesanto un aizraujošo pasākumu!

Informāciju apkopoja Oksana Jurāne

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=56#sigProId459dd14a89

 

Apsveicam!

Karjeras nedēļas ietvaros organizētajā kolāžu konkursā „Vecāku profesija manām acīm”

Viktorija Zolnečika (8.b klase) ieguva 1. vietu;

Milana Ignatjeva, Simona Rasnača (6.a klase) ieguva 2. vietu;

Anna Jadjalo (8.a klase) ieguva 3. vietu.

Skolēniem vajadzēja izjautāt savus vecākus par viņu profesijām, pēc tam bija jāizveido kolāžas un jāprezentē tās klases stundās. Pēc skolas balsošanas labākie dalībnieki saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos un saldās balvas.

Īpaši pateicamies 8.a klases skolēniem un klases audzinātājai Darjai Savickai par aktīvu piedalīšanos konkursā!

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=56#sigProId692184e1a9

Apsveicam!

Karjeras nedēļas ietvaros organizētajā zīmējumu konkursā „Profesiju brilles”

4. a klase ieguva 1. vietu;

1. a klase ieguva 2. vietu;

1. b klase ieguva 3. vietu.

Skolēniem vajadzēja izvēlēties jebkuras vienas profesijas pārstāvju vai savu vecāku profesiju un uzzīmēt to, kā pēc viņu domām tai ir jāizskatās. Pēc konkursa visi dalībnieki saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos, bet labākie saldās balvas.

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=56#sigProId12bb530bea

Karjeras nedēļa

Mācību nedēļa pirms skolēnu rudens brīvdienām Daugavpils Centra vidusskolas skolēniem bija piesātināta ar dažādiem pasākumiem, kuros varēja uzzināt par daudzām profesijām, karjeras iespējām, tikties ar radošiem un interesantiem cilvēkiem – sava aroda meistariem.

Pirmklasnieki iepazinās ar Daugavpils dzejnieku S.Volodjko un klausījās viņa dzeju. Otro un trešo klašu, kā arī 4.b kl. skolēni piedalījās zīmējumu konkursā ,,Profesiju brilles”, 2.b klase paguva piedalīties arī bērnu bibliotēkas ,,Zīlīte” pasākumā ,,Atver bibliotēkas durvis!”. 4.a klase iepazinās ar Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbu, uzzināja, kādas patruļas nodrošina kārtību un drošību pilsētas teritorijā, kā darbojas videonovērošanas sistēmas, kā arī pārliecinājās par policista profesijas nepieciešamību. 5.a klases skolēni piedalījās interaktīvā nodarbībā ,,Senā skola” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, bet 5.b, 6.a, 6.b, 7.b, 8.a kl. skolēni bija sagatavojuši kolāžas ,,Vecāku profesija manām acīm”, kuras prezentēja klases stundā. 7.b kl. skolēni vēl apmeklēja uzņēmumu ,,Ūdensvads”, bet 7.a klase uzņēmumā ,,Dautkom” uzzināja, kā darbojas televīzija un top raidījumi. Skolēniem tika dota iespēja iejusties žurnālistu lomā un pagozēties prožektoru gaismā. 8.b kl. skolēniem tika organizēta ,,Swedbank” praktiskā mācībstunda, kurā varēja uzzināt par drošu iepirkšanos internetā u.c. jautājumiem. 9.a un 9.b kl. skolēni tikās ar Daugavpils Centra vidusskolas absolventu, Daugavpils Universitātes mārketinga direktoru Jāni Kudiņu. Viņš pastāstīja skolēniem par savu karjeru un uzsvēra augstākās izglītības nozīmi mūsdienu pasaulē. 11.a kl. skolēni apmeklēja Medicīnas koledžu, iepazinās ar karjeras iespējām šajā nozarē un pat iejutās mediķu lomā. Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumu ,,Karjeras lavka” ZINO centrā un noslēguma pasākumu ,,Ieskats nišas profesijās” M.Rotko mākslas centrā apmeklēja 10.a un 12.a kl. pārstāvji. Nišas profesijas ir retas un specifiskas, piemēram, bārddzinis, un skolēniem darba grupās bija iespēja tikties ar septiņiem šādu profesiju pārstāvjiem.

Karjeras nedēļas pasākumos Centra vidusskolas skolēni guva plašu ieskatu profesiju pasaulē un, kas zina, varbūt jau izdarīja izvēli par labu kādai no tām.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=56#sigProId387de28e0b

Karjeras nedēļas (16.10.-20.10.) pasākumu plāns

Klase

Pasākums

Datums

1.a

Tikšanās ar dzejnieku S.Volodjko

13.10., plkst. 11.05

1.b

Tikšanās ar dzejnieku S.Volodjko

13.10., plkst. 11.05

2.a

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

13.10., plkst. 10.25

2.b

Pasākums “Atver bibliotēkas durvis!” Bērnu bibliotekā „Zīlīte”. Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

13.10.plkst.11.35

Kl. stundu laikā

2.c

Dzīvnieku patversmes apmeklējums. Darbs ar dzīvniekiem. Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

18.09.plkst.12.15

Kl. stundu laikā

3.a

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

Kl. stundu laikā

3.b

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

Kl. stundu laikā

3.c

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

Kl. stundu laikā

4.a

Pašvaldības policijas apmeklējums.Profesija -policists

11.10. plkst.14.00

4.b

Pašvaldības policijas apmeklējums. Profesija – policists

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

19.10.plkst.14.00

Kl. stundu laikā

5.a

Interaktīva nodarbība „Senā skola” Daugavpils Novadpētniecības un Mākslas muzejā

18.10 plkst.10.00

5.b

Kl.stunda: kolāžu konkurss „Vecāku profesija manām acīm”

Kl. stundu laikā

6.a

Kl.stunda: kolāžu konkurss „Vecāku profesija manām acīm”

Kl. stundu laikā

6.b

Kl.stunda: kolāžu konkurss „Vecāku profesija manām acīm”

Kl. stundu laikā

7.a

Uzņēmuma „Dautkom” apmeklējums

13.10. plkst.13.15

7.b

Kl.stunda: kolāžas „Vecāku profesija manām acīm”

Uzņēmuma „Udensvāds” apmeklējums

13.10 plkst.12.45

30.10.

8.a

Kl.stunda: kolāžas „Vecāku profesija manām acīm”

Kl. stundu laikā

8.b

Swedbanka praktiskā mācībstunda  

“Dzīvei gatavs”

13.10. plkst.12.45

9.a

DU fakultāšu prezentācija

19.10.plkst.13.35

9.b

DU fakultāšu prezentācija

19.10.plkst.13.35

10.a

RISEBA, praktiskā nodarbība,

Izglītojoša spēle „Kas? Kur?Kad?” (komanda)

18.10. plkst.13.00

18.10. plkst 15.00

11.a

Medicīnas koledža apmeklējums

18.10. plkst. 13.40

12.a

Karjeras nedēļas atklāšanas un

noslēguma pasākumi (skolēnu grupa)

16.10. plkst.14.30

20.10. plkst.14.00

Iedvesmas stunda Centra vidusskolā

2.maijā Daugavpils Centra vidusskolā pulcējās Centra vidusskolas, Daugavpils Saskaņas pamatskolas un Daugavpils 16.vidusskolas skolēni, lai piedalītos radošā projektā ,,Iedvesmas stunda”. Tas ir projekts, kuru sadarbībā ar Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi realizē starptautiska bezpeļņas organizācija JCI (Junior Chamber International). Projekta būtība ir tāda, ka Latvijā populāri cilvēki, tiekoties ar skolu jauniešiem, stāsta par savu dzīvi, karjeras izaugsmi, iedvesmas avotiem dzīvē, diskutē par vērtībām dzīvē un citiem aktuāliem jautājumiem.

Mūsu skolā viesojās Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente, Londonas olimpisko spēļu dalībniece Ineta Radēviča un mūziķe, šova ,,Dziedi ar zvaigzni” 2016.gada uzvarētāja Dināra Rudāne. Diskusijas un darba grupu aktivitātes vadīja ne mazāk populāra personība Arstarulsmirus Arsujumfus, pazīstams kā mūziķis Gustavo.

Uzaicinātie viesi dalījās pieredzē, kā sasniegt savus dzīves mērķus, diskutēja par to, kas ir iedvesma, kas tai traucē un kur to rast.

Lūk, arī praktisks padoms, kuru sniedza I.Radeviča: ,,Piemēram, sportā ļoti svarīga ir uzvaras vizualizācija. Tu vizualizē, ka stāvi uz pjedestāla, skan mūzika. Vajag iedomāties sevi situācijā, kuru vēlies sasniegt. Galvenais ir nebaidīties kļūdīties, meklēt sevi, darīt to, kas patīk.”

Skolēni darbojās ,,Iedvesmas darbnīcās”, noskaidroja un prezentēja savus iedvesmas avotus. Izrādās, tie nav tālu jāmeklē – laba mūzika, labi draugi, pastaigas dabā, pavasaris… Mums apkārt ir daudz, no kā iedvesmoties, galvenais ir tikt skaidrībā, ko pats visvairāk vēlies.

Skolēni ļoti augstu novērtēja ,,Iedvesmas stundas” viesus un vadītājus par viņu dzīvo, atraktīvo stilu, vērtīgajiem padomiem un, protams, par iedvesmu. Arī Centra vidusskolas un Saskaņas pamatskolas pedagogi, daloties pārdomās par pasākumu, bija pārliecināti, ka jauniešiem ir svarīgi tikties ar slaveniem cilvēkiem, kuru ikdiena nav ieliekama rāmī.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=56#sigProIdb9efd17cdb