Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Spilgtas personības karjeras veidošanā

Pateicoties ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, 1.-2. klašu skolēniem tika piedāvāts iejusties bērnu pasākumu vadītāja un animatora lomās.

Janvārī mūsu mazie skolēni “ceļoja” ziepju burbuļu pasaulē un uzzināja, kādas profesijas atbild par šo skaistumu un brīnumu. Katru klašu grupu apciemoja pasākuma vadītāja un animatora profesiju pārstāvji, tikšanās norisinājās skolas aktu zālē interaktīvo nodarbību formā. Pasākuma „Spilgtas personības karjeras veidošanā” laikā bērni uzzināja  par šo profesiju darba specifiku – nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, darba vidi. Savukārt, darbojoties meistardarbnīcā, skolēniem tika piedāvāts pielaikot šīs profesijas, izvērtēt savas spējas un intereses šajā jomā. Skolēni atzīmēja, ka animatoram jābūt ne tikai dzīvespriecīgam, bet arī fiziski izturīgam un stipram, ļoti labi jāzina valodas, aktiermāksla un pat ķīmija! Mūsu aicinātie viesi parādīja skolēniem, ka animators var izglītot auditoriju, demonstrējot ziepju burbuļu pūšanas mākslu, iesaistot tajā skatītājus.

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=40#sigProId65fa3222c6

Esi līderis!

Pateicoties ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, mūsu skolas 7., 8. un 9. klašu skolēniem decembrī-februārī tika organizēti nodarbību cikli ar vieslektori, izaugsmes treneri Dainu Kriviņu.

Latvijas uzņēmēju un organizāciju vidū Daina ir pazīstama kā individuālās izaugsmes koučs, trenere un mentore, kā arī motivācijas ofline un online programmu autore. Dainas dzīves misija: “Palīdzēt cilvēkiem darīt vairāk to, ko vēlas, nevis tikai to, kas nepieciešams, un dzīvot dzīvi uz 100%!”

Nodarbību cikla „Esi līderis karjerā un dzīvē! ” laikā mūsu skolēniem, praktiski darbojoties, bija iespēja apgūt zināšanas un iemaņas, kā savas spējas un talantus izmantot līderības prasmju attīstībai, kā arī skolēni varēja izanalizēt Latvijas un pasaules veiksmīgu cilvēku līderības pamatprincipus. Jauniešus aicināja aizdomāties, kā individuālās spējas un talanti var palīdzēt mērķtiecīgi plānot un veidot nākotnes karjeru.

Kā nodarbību atgriezeniskā saite skolēniem tika piedāvāts izpildīt mājas darbu – uzrakstīt izaugsmes trenerei D. Kriviņai elektronisko vēstuli par savu nākotnes vīziju, kuru lektore apsolīja izvērtēt un dot konkrētus ieteikumus mērķu sasniegšanai.

Mūsu skolēni bija sajūsmā par treneri Dainu Kriviņu, viņi atzīmēja, ka uzzināja daudz jaunas un sev lietderīgas informācijas, kā arī strādāt ar Dainu ir īstais gandarījums.

Paldies, Dainai par paveikto darbu, ar nepacietību gaidām uz nākošajam nodarbībām.

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=40#sigProId210b43ffc7

Seminārs par karjeras iespējām kultūras jomā

22. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departaments sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils Universitāti organizēja semināru “Karjeras iespējas mākslas un kultūras nozarē”.

Seminārā piedalījās mūsu skolas 11.un 12. klašu skolnieces un pedagogi-karjeras konsultanti. Pasākums noritēja Daugavpils Universitātēs jaunajā korpusā.

Seminārā, kura tiešā mērķauditorija bija Latvijas izglītības iestāžu karjeras speciālisti, pedagogi un skolēni, piedalījās augstskolu (RISEBA, DU, Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās Filmu skola, Latvijas Kultūras koledža) un Daugavpils kultūras organizāciju pārstāvji.

Semināra laikā tika uzsvērts, ka kultūras darbinieka profils šobrīd ir ļoti plašs, un var tikt saistīts ar darbu Internetā, reklāmas jomā, sabiedriskajās attiecībās, protams, arī pasākumu organizācijā, kurā ir daudz un dažādas nišas.

Daugavpils Universitātes pārstāvji iepazīstināja ar izglītības un darba iespējām mākslas projektu vadīšanā un menedžmentā.

RISEBA pārstāvji pastāstīja par karjeras iespējām audiovizuālās mediju mākslas jomā, sabiedrisko attiecību un reklāmas jomā.

Seminārā Latvijas Kultūras koledžas pārstāvji iepazīstināja ar kultūras menedžmenta nozarēm (mediju producēšanu, tehnisko producēšanu, mūzikas un skatuves mākslas menedžēšanu).

Pēc lektoru uzstāšanas mūsu skolnieces piedalījās “Radošuma meistarklases” (sarunas ar radošo industriju pārstāvjiem). Meitenes atzīmēja, ka tas bija lietderīga pieredze kura palīdzes viņiem orientēties profesijas kultūras jomā nākotnē.

Izdales materiālus no semināra par karjeras iespējām kultūras jomā, var apskatīt skolās bibliotēkā, stendā “karjera” un pie karjeras konsultantiem (311.kab).

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=40#sigProIdcbf24536ad

Amatam zelta pamats.

No 2018. gada 23. novembra līdz 4. decembrim projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Daugavpils Centra vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Amatam zelta pamats”. Pasākuma mērķis bija  sniegt skolēniem priekšstatu un izpratni par keramiķa profesijas specifiku, ikdienā veicamo darbu, kā arī sniegt skolēniem zināšanas par prasmēm, iemaņām un rakstura īpašībām, kuras ir nepieciešamas, lai kļūtu par keramiķi. Šajā pasākumā piedalījās visu 3. klašu skolēni. Amatnieks - keramiķis Valdis Grebežs ieradās skolā, klases stundu laika un iepazīstināja skolēnus ar savas profesijas specifiku, nepieciešamajiem izejmateriāliem, kā arī apgūstamajām prasmēm un iemaņām. Skolēniem arī pašiem bija iespēja darboties ar mālu un izgatavot no tā savu figūriņu, amatnieks piedāvāja apgūt svilpaunieku darināšanas tehniku, ko skolēni veikli apguva. Izgatavotie svilpaunieki arī skanēja, skaņu no tiem izvilināt palīdzēja pats amatnieks.

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=40#sigProId12e5bbfd37

Karjeras nodarbību cikls “Trāpīt mērķī!”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros mūsu 12.a klases skolēniem bija iespēja piedalīties karjeras nodarbību ciklā “Trāpīt mērķi!” kopā ar personības izaugsmes treneri Dainu Kriviņu. Skolēni izpētīja savas intereses, spējas un stiprās puses. Ar praktisku uzdevumu palīdzību viņi mācījās izvirzīt un sasniegt mērķus, kas veicinātu personīgo izaugsmi un attīstītu izpratni par turpmāko izglītības un profesijas izvēli. Pēc nodarbības skolēni atzīmēja, ka iegūtas zināšanas un prasmes viņiem noderēs jau tuva nākotne, jo priekša ir liela izvēle-kur iet tālāk mācīties un kādu profesiju izvēlēties.

Paldies Dainai Kriviņai par interesantu un lietderīgu nodarbību! Ar nepacietību gaidām ciemos atkal!

Karjeras nedēļa “Tavs karjeras skrejceļš!”

No 8. līdz 12. oktobrim Daugavpilī notika kārtēja Karjeras nedēļa. Šī nedēļa Daugavpils Centra vidusskolas skolēniem bija piesātināta ar dažādiem konkursiem, pasākumiem, kuros varēja uzzināt par vairākām profesijām, karjeras iespējām, tikties ar radošiem un interesantiem cilvēkiem – sava aroda meistariem.

Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā “Karjeras māja” zinātnes centrā „Zinoo”, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

skolēniem bija iespēja tikties ar „grāmatām” “Dzīvā bibliotēkā” - 7 profesiju pārstāvjiem, iepazīties un uzzināt viesa personīgo pieredzi karjeras izaugsmes ceļā, kā arī attīstīt savas karjeras vadības prasmes jau skolā. Savukārt vidusskolniekiem patika aktīva diskusija „Vadi savu karjeru pats”. No mūsu skolas piedalījās pārstāvji no 7.b. , 9.a un 10.a klasēm.

Vismazākie skolēni piedalījās zīmējumu konkursā “Klases Karjeras māja”. Sākumskola aktīvi apmeklēja Daugavpils Satiksmes uzņēmumu. 1.b, 2.b, 3.a klases paguva piedalīties arī bērnu bibliotēkas ,,Zīlīte” pasākumā ,,Atver bibliotēkas durvis!”. 4.a klases skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja “Keramikas meistarklasi” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, lai ne tikai iepazītos ar keramiķa profesiju, bet arī aktīvi darbojoties radošajās darbnīcās, paši,   keramiķa V. Grebeža vadībā, izveidotu savu māla izstrādājumu!

5. - 9. klašu skolēni sadarbībā ar vizuālās mākslas skolotāju Agnesi Orbidāni piedalījās zīmējuma konkursā “Mans Karjeras ceļš”. Par piedalīšanos konkursos skolēni saņēma Pateicības, bet labākie arī saldo balvu.

Karjeras nedēļas ietvaros mūsu skolas skolēni apmeklēja daudzus Daugavpils uzņēmumus (“Daugavpils ūdens”, “Daugavpils Satiksme”, “Axon cable”, "DITTON pievadķēžu rūpnīca", “Park Hotel Latgola”, Swedbank), kuros saņēma informāciju par uzņēmumu darbību un iepazinās ar dažādām profesijām.

4.b klases komanda veiksmīgi piedalījās interaktīvajā spēlē "Profesijas laika ratā" Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, bet 9.a klases komanda- spēlē „Profesiju pasaule. Kas? Kur? Kad?” Krievu vidusskolā – Licejā, kur Daugavpils skolu komandas sacentās erudīcijā un atjautībā par izglītības, profesiju klāsta, darba tirgus un citiem ar karjeras izglītību saistītiem jautājumiem.

Karjeras nedēļas pasākumos Centra vidusskolas skolēni guva plašu ieskatu profesiju pasaulē un, kas zina, varbūt jau izdarīja izvēli par labu kādai no tām.

Paldies mūsu skolotājiem un skolēniem par iesaistīšanos Karjeras nedēļā 2018!

 

Informāciju apkopoja O.Jurāne, O.Jermolajeva

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=40#sigProId722bd6ad03

 

Kolāžu izstāde “Klases Karjeras māja”

Karjeras nedēļas ietvaros 1.-4. klašu skolēni piedalījās kolāžu konkursā “Klases Karjeras māja”. Skolēni audzināšanas stundā kopā ar skolotāju apsprieda savas nākotnes profesijas, kādas tās var būt. Pēc tam kopā zīmēja, grieža un veidoja kolāžu “Klases karjeras māja”. Gatavi darbi sanāca spilgti un krāsaini!

Uzvaru svinēja 4.c klase!

Pateicamies par piedalīšanos šajā pasākumā klases audzinātājus un skolēnus.

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=40#sigProId7190a25ac8