Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

„Manas profesijas portrets”

Janvārī Daugavpils Centra vidusskolā notika konkurss - izstāde ar nosaukumu „Manas profesijas portrets”, kurā piedalījās sākumskolas skolēni. Izstādes mērķis – likt aizdomāties par savu nākotnes sapņu profesiju un veicināt darba tikumu, darba mīlestību, kas ir svarīgi jebkurā cilvēka vecumposmā. Labākie skolēnu darbi tika atbilstoši novērtēti.

  • Pirmās vietas ieguvēja  - Uļjana Osipova  1.a klase
  • Otrās vietas ieguvējs - Matvejs Tretjanovs 1.c klase
  • Trešās vietas ieguvēja  - Sofija Čipāne 3.b klase

Tika sagatavotas arī 3 pateicības par īpaši centīgi paveiktiem darbiem. Pateicības

  • Sofijai  Stepanovai - 3. b klase
  • Alisai Pritickai  - 2.b klase
  • Kirai Matvejevai  - 1.b  klase

Sirsnīgs paldies sākumskolas skolotājiem par aktīvu dalību šajā zīmējumu konkursā - izstādē, par atbalstu skolēniem viņu radošajā izaugsmē un augstiem rezultātiem skolēnu mākslinieciskajā darbībā.

Zīmējumus var apskatīt galerijā (skatīt zemāk), labākie skolēnu darbi tika apkopoti PDF prezentācijā.

Informāciju sagatavoja:

Pedagoģe-karjeras konsultante Natālija Mihailova

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=16#sigProIda57a3453a8

Datorikas stunda un niid.lv testi

2022. gada 22. novembrī un 25. novembrī Daugavpils Centra vidusskolas 9. klašu skolēni veica atjaunotos niid.lv testus sadarbībā ar datorikas skolotāju Vladimiru Kostjukeviču, tādā veidā integrējot karjeras izglītību datorikas mācību priekšmetā. Izvērtēšanai skolēniem tika piedāvāti 60 apgalvojumi, no kuriem katrs atbilst kādai no profesionālajām jomām. Pareizu vai nepareizu atbilžu „Interešu laboratorijā” nav,  jo jāvērtē bija tikai sava attieksme.

Izlasot apgalvojumu, vajadzēja novērtēt, cik lielā mērā skolēns tam piekrīt. Savu atbildi atzīmēja uz termometra, izvēloties konkrētu vērtību diapazonā no -3 līdz +3.

Tests „Interešu laboratorija” ir viens no 4 atjaunotajiem niid.lv testu veidiem. Karjeras izvēles testi tika izstrādāti darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Vēl ir pieejami trīs profesionāli izstrādāti testi: Vērtību svērtuve, spēju detektors, karjeras iespēju diagnostika, ko skolēni var veikt patstāvīgi jebkurā sev ērtākajā laikā. Piemēram, vērtību svērtuvē skolēniem ir iespēja noskaidrot, kuras darba vērtības dzīvē ir vissvarīgākās un attiecīgi – kāda varētu būt tā darba vide, kurā skolēns justos vislabāk. Strādājot darbu, kas ir saskanīgs ar mūsu galvenajām vērtībām, palielinās iespēja, ka darbā jutīsimies priecīgāki un apmierinātāki, kā arī labāk izpaudīsimies profesionālajā jomā. Darba vērtības kalpo par kritērijiem, kas palīdz izšķirties par labu vienai vai otrai profesijai, darba vietai.

Paldies karjeras konsultantei Veronikai Karpovai un datorikas skolotājam Vladimiram Kostjukevičam par aktīvu iesaisti un sadarbību.

Informāciju sagatavoja pedagoģe-karjeras konsultante

Natālija Mihailova

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=16#sigProId478c85b4c0

Atskats uz konferenci “Sadarbība kā virzītājspēks karjeras atbalsta ilgtspējai”

Šī gada 1. decembrī Rīgā, Torņkalnā, LU Zinātņu mājas Alfa zālē notika projekta ,,Sadarbība kā virzītājspēks karjeras atbalsta ilgtspējai” noslēguma konference. Konference sniedza atskatu uz projekta ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” rezultātiem un akcentēja sadarbības virzienus.

Konferencē piedalījās pedagogi-karjeras konsultanti no Latvijas pilsētām, novadiem un profesionālās izglītības kompetences centriem, mūsu projekta sadarbības partneri, kā arī pašvaldību un PIKC pārstāvji – projekta koordinatori, izglītības pārvalžu speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji.

Konferenci atklāja Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās. Par vērtībām un prasmēm ilgtspējīgai karjerai mums pastāstīja Līga Peiseniece, Banku augstskolas rektore.

Projekta rezultātiem un to ilgtspējas izvērtējamam, gala atskaitēm, statistikai pievērsās Inta Asare, Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktore, kura vēstīja par projektu rezultātiem, sasniegtajiem rezultātiem un vēlamajiem sasniegumiem nākotnē. Uzsverot, ka katrs skolēns ir Latvijas zelts un katram skolēnam noteikti ir jāturpina izglītība gan pēc 12. klases, gan pēc 9. klases, lai nav robu un iztrūkumu izglītības sistēmā.

Tālāk par pašvaldības lomu karjeras atbalstā runāja Kristīne Niedre – Lathere, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja.

Kā nākamo runātāju sagaidījām pedagoģi-karjeras konsultanti Maritu Bērziņu, Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieci, kura pastāstīja par savu pieredzi un nozīmīgākajiem pasākumiem sava novadā.
Bija prieks klausīties Dainu Romanovsku, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas pedagoģi-karjeras konsultanti, kura dalījās pieredzē par savu metodisko darba pieredzi un karjeras izglītības metodiskā centra izveidi trīs Rīgas skolās ar speciāli iekārtotām telpām karjeras izglītībai.

Konferences pirmās daļas noslēgumā runāja Ivars Svilāns, LETA datu pakalpojumu attīstības vadītājs, uzsverot, ka ,,ikviens var būt medijs”. Runa bija ļoti neparasta, nestandarta un ar humoru.

Konferences otro daļu iesāka LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs Rihards Blese, uzstājoties par tēmu „Darba devēja un izglītības iestādes mijiedarbība”. R.Blese uzsvēra, ka Latvijā jābūt sabalansētām dažādām profesijām, jo nevar būt visi juristi, ekonomisti vai ārsti. Svarīgi, lai skolēni iet arī uz tehnikumiem un apgūst tādas profesijas kā būvnieks, elektrisko iekārtu strādnieks, kokapstrādes strādnieks, pašgājēju mašīnu un iekārtu vadītājs, amatnieks un iespieddarbu strādnieks, kā arī kvalificēts tirgus lauksaimniecības darbinieks un individuālās aprūpes darbinieks. Šobrīd lielāks speciālistu īpatsvars novērojams klientu apkalpošanas un tirdzniecības sfērā.

Konferences noslēgumā ar tēmu „Sadzirdēt, saprast, sajust” uzstājās aktieris un pedagogs Rihards Lepers.

Paldies par iedvesmu!

Informāciju sagatavoja pedagoģe-karjeras konsultante Natalija Mihailova

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=16#sigProIdf2d897dbe4

„Preču vārdu noslēpumi”

Karjeras nedēļā 4.c klase apmeklēja Daugavpils Universitāti un kopā ar ekonomikas profesori Ludmilu Aleksejevu izspēlēja interaktīvo spēli „Preču nosaukumu noslēpumi”. Skolēni centās uzminēt redzamos zīmolus, kā arī noklausījās lekciju par to, kā tiek veidots produkta vai uzņēmuma nosaukums, ielūkoties pasaulē ietekmīgāko zīmolu pasaulē un redzēt  biznesa izcilākos, veiksmīgākos paraugus. Vēl skolēni iepazinās ar pasaules valstu kultūru un to naudas vienībām, spēlējot interaktīvā darbnīcā ,,Mēmo uzņēmēju šovs”,  mēģināja atcerēties konkrētā valstī raksturīgos izteicienus vai pat žestus. Bērni uzzināja daudz jaunas informācijas par zīmoliem, viņiem ļoti iepatikās strādāt komandā. DU apmeklējuma laikā bija iespēja  iepazīt inženiera profesiju, ielūkoties Daugavpils Universitātes laboratorijās. 

Kāda ir policista profesija,  kādas ir atšķirības dažādās policijas darba jomās? Kādi policistiem ir pienākumi? Kā notiek videonovērošana un ar kādiem pārkāpumiem sastopas policisti? Uz tādiem un citiem jautājumiem  4.c klases skolēni uzzināja atbildes no Daugavpils pašvaldības policijas pārstāvjiem, ar kuriem skolēni tikās Karjeras nedēļas laikā. Tur viņi uzzināja, kur mācīties, lai kļūtu par policistu, kā strādāt ar ieroci un citas interesantas lietas.

Informāciju sagatavoja 

dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Oļesja Teivāne

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=16#sigProId0f3fce42db

Karjeras nedēļa - 2022

Šogad „Karjeras nedēļa  - 2022” norisinājās  no  17.10.22  – 21.10.2022. Tēma: „Uzņēmējspēju apzināšana un attīstīšana veiksmīgās karjeras veidošanā.” Galvenie mērķi;  Saistošā veidā sniegt primārajai mērķauditorijai praktisku informāciju par uzņēmējspēju attīstīšanas nepieciešamību veiksmīgas karjeras veidošanā. Veicināt mērķauditoriju izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm, uzņēmējspēju attīstīšanu un karjeras veidošanu. Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā izglītības iestādēs dabiskā un nepiespiestā veidā. Katra klases audzinātāja primārais uzdevums Karjeras nedēļas ietvaros piedalīties kādā no pasākumiem, līdz ar to aktīvi integrējot KI savā audzināšanas darba procesā. Daudz atbalsta materiāla ir sagatavojusi VIAA, kuru vienkārši var izmantot pieslēdzoties tiešsaistes pasākumiem Facebook kontā #TavaiKarjerai. Visa informācija tika nodota individuāli katram pedagogam ne tikai vēstuļu veidā, bet arī videoformātā, kas sekmē sasniedzamā mērķa efektivitāti gan kvalitatīvā, gan kvantitatīvā veidā.

Turpinot uzsākto tēmu, tātad uzņēmējspējas nav tikai spējas un prasmes radīt un vadīt uzņēmumu. Tās ir zināšanu, prasmju, attieksmes un rakstura īpašību kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā. Uzņēmējspējas var attīstīt skolā vai ārpusskolas nodarbībās, un tās noderēs gan ikdienas situācijās, gan tavā nākotnes profesijā. Karjeras nedēļa ir iespēja uzzināt, kādas patlaban darba tirgū ir pieprasītākās uzņēmējspējas, kā arī novērtēt sevi un atrast savas superspējas. Uzņēmējspējas nav tikai spējas un prasmes radīt un vadīt uzņēmumu. Tās ir zināšanu, prasmju, attieksmes un rakstura īpašību kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā. Uzņēmējspējas ir attīstāmas un noderēs bērniem un jauniešiem gan ikdienas situācijās, gan nākotnes profesijā. Karjeras nedēļa ir iespēja uzzināt, kādas patlaban darba tirgū ir pieprasītākās uzņēmējspējas, un saprast, kā pieaugušie var atbalstīt jauniešus viņu spēju atklāšanā un attīstīšanā. Tieši pedagogi un vecāki ir labākie atbalstītāji, kas var iedvesmot bērnus un jauniešus jau no mazotnes atklāt un attīstīt sevī uzņēmējspējas.

Daugavpils Centra vidusskola piedalījās tādos pasākumos, ka diskusija jauniešiem „Kādas superspējas veidos manu nākotni”, kas notika 20.10.2022., plkst.13:00 tiešsaistē@TavaiKarjerai. Šajā tiešsaistes pasākuma piedalījās 11.a klases skolēni. Sarunas tēma: Saruna par nākotnes profesijās aktuālākajām spējām, prasmēm un kompetencēm. Salīdzinājums ar pašreiz pieprasītajiem speciālistiem un darba vidē augstāk novērtētajām darbinieku spējām un prasmēm. Integrēta iedvesmojošu video skatīšanās, pēc tam pārrunājot video varoņu pieminētās “superspējas” jeb savas spēcīgākās prasmes, un vai tās būs aktuālas arī turpmāk. Diskusija par skolās un ārpus tām piedāvāto aktivitāšu daudzveidību, kā tās palīdz jauniešiem attīstīt nākotnē noderīgas prasmes. Sarunu vadīja Dāvis Plotnieks, iedvesmojoša personība, uzņēmējs, Karjeras nedēļas 2021 hakatona vadītājs. Kā nākamo nozīmīgu pasākumu gribētu atzīmēt diskusiju vecākiem un ģimenes locekļiem, kas norisinājās 20.10.22., plkst.19:00 tiešsaistē@TavaiKarjerai. Sarunas tēma; „Kā palīdzēt bērnam atklāt superspējas?” Sarunas par bērnu un jauniešu stipro pušu atpazīšanu - ko var darīt vecāki, kā aizņemtajā ikdienā saprast, kādas ir bērna intereses un spēcīgās puses, un kā tās var tikt attīstītas? Diskusija par dažādu ārpus skolas nodarbību un aktivitāšu veidiem, kas ir viens no virzieniem spēju attīstīšanā. Kā uztvert kļūdīšanos un kā kopīgi konstruktīvi izvērtēt situāciju, lai kļūdas taptu par izaugsmes pamatu? Par pedagogu un vecāku sadarbību bērna īpašo spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā. Sarunu vadīs Ansis Bogustovs, ētera personība, četru bērnu tēvs.

Kā arī, izmantojot infografiku/digitālo rīku, jaunieši iepazīst svarīgākās uzņēmējspējas un uzzina, kādi viņiem pieejami bezmaksas rīki var palīdzēt vēlamās spējas un prasmes attīstīt! Digitālie/interaktīvie rīki ir pieejami viaa.gov.lv.

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem, klašu audzinātājiem un vecākiem

Skolas mazākajiem pārstāvjiem  1. – 3..klašu skolēniem tika piedāvāts piedalīties vizuālās mākslas zīmējumu konkursā – izstādē „Es – uzņēmēja lomā”, kur skolēniem bija iespēja parādīt savas uzņēmīgās idejas, kreatīvo, radošo domu atainojumu saistībā ar uzņēmjspējām. Īpašu aktivitāti un sadarbību izrādīja 2.a klase un skolotāja Tatjana Vanaģele. Pateicos par sadarbību!

Vizuālās mākslas stundās 4. – 7. klašu skolēni arī aktīvi piedalījās konkursā – izstādē „Es – uzņēmēja lomā”. Labākie skolēnu darbiņi tika iekārtoti uz skolas 1.stāva molbertiem. Izstādi varēs apskatīt divu nedēļu laikā līdz 03.11.2022. Sirsnīgs paldies,  vizuālās mākslas skolotajai, Agnesei Orbidānei par atsaucību, sadarbību un patiesi skaisto rezultātu!

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem, klašu audzinātājiem un vecākiem. Fotogrāfijas ar izstādes darbiem var redzēt GALERIJĀ.

 

Informāciju sagatavoja:

Pedagogs karjeras konsultants

Natālija Mihailova

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=16#sigProIdf81a6dd87e

Ēnu diena 2022

Pēc divu gadu pārtraukuma  6. aprīlī atkal notika Junior Achievement Latvia rīkotā karjeras izglītības programma skolēniem “Ēnu diena”.

Ēnu dienas mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu skolēnam izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Daudzi skolēni ēnošanai pieteicās portālā www.enudiena.lv, kur, lai tiktu saņemts apstiprinājums konkrētai vakancei, nācās rakstīt pieteikuma vēstuli un izturēt konkurenci. Daļa ēnotāju savus ēnojamos sameklēja un uzrunāja paši. Šogad aktīvi bija mūsu mazie skolēni, kuri labprāt ēnoja savus vecākus un pēc tam prezentēja savai klasei viņu darbu.

Mūsu skolēni šogad devās ēnot mediķus, pārdevējus, uzņēmējus, karavīrus, policistus, ugunsdzēsēju-glābēju, pat Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju.

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=16#sigProIdab226c811e

Karjeras nedēļa

Jau devīto gadu no 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā notika Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Šogad Karjeras nedēļa ar saukli ,,IKT tavai karjerai” tika veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus.

Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, lielākā daļa pasākumu mūsu skolā notika tiešsaistē vai vienas klases ietvaros, ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas.

Karjeras nedēļa – Daugavpils Centra vidusskolas ikgadēja tradīcija

Karjeras nedēļas ietvaros 5.-8. klasēs notika dažādas bibliotekāras stundas: ,,IKT bibliotēkā: pieslēdzies, mācies, izklaidējies!’’, ,,Kas lācītim vēderā jeb ko sevī slēpj bibliotekāra profesija?”, ,,Profesiju pasaule’’ tiešsaistē. Skolēni uzzināja, kas ir mūsdienīgs bibliotekārs un ar ko viņš nodarbojas, kāda ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozīme bibliotekāra profesijā. Pasākuma dalībnieki iepazinās ar grāmatām, kas sniedz ieskatu plašajā profesiju pasaulē un atklāj dažu profesiju noslēpumus.

Šogad Karjeras nedēļas pasākumos, piedāvājot interesantu aktivitāti – orientēšanās spēli ,,Ar jaunākām tehnoloģijām izzini Daugavpili”, iesaistījies arī Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras Daugavpils Tūrisma informācijas centrs.  Orientēšanās spēles laikā 6.b klases skolēni bija aicināti uzzināt par vēsturi, sakrālo mantojumu un kultūrvēsturiskiem objektiem Daugavpilī, kā arī noskaidrot, kā digitālie rīki jeb QR kodi tiek izmantoti tūrisma nozarē. 

11.a un 12.a klasē notika nodarbība ,,Komunikācijas līdzekļi militārajā vidē”, tās laikā skolēni uzzināja, kā var kļūt par Nacionālo bruņoto spēku dalībnieku, par mācību iespējām Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā, par priekšrocībām zemessardzes dienestā. Bija interesanta informācija par simbolu, žestu, dienesta pakāpju nozīmei militārajā vidē, par savstarpējās komunikācijas līdzekļiem, kuri tiek izmantoti saziņai un informācijas apmaiņai militārajā jomā.

NVA Daugavpils filiāles karjeras konsultante iepazīstināja 9.b klases skolēnus ar darba tirgus tendencēm, stāstīja par profesijām un to aktualitāti darba tirgū šodien un nākotnē.

9.a klasei notika tiešsaistes tikšanās-vieslekcija ,,IT nav tikai programmēšana’’ ar uzņēmuma ,,TestDevLab” pārstāvjiem. Skolēni uzzināja par nepieciešamajām prasmēm IT darba uzsākšanai un karjeras izaugsmes iespējām IT uzņēmumā ,,TestDevLab”, kas nodarbojas ar programmatūras testēšanas pakalpojumu sniegšanu un testēšanas produktu izstrādi.

10.a klases skolēni piedalījās tiešsaistes diskusijā jauniešiem ,,Iedvesmas stāstikā es nokļuvu IKT nozarē?”, kurā nozares profesionāļi dalījās pieredzē par savu karjeras ceļu un nodarbošanās specifiku, par pieņemtajiem stereotipiem IKT nozarē.

Sadarbībā ar vizuālās mākslas skolotāju Agnesi Orbidāni izveidojām zīmējumu izstādi ,,Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju daudzveidība šodienas profesijās un nākotnē’’, kurā piedalījās gan paši mazākie pirmklasnieki, gan 7. klašu skolēni.

Paldies VISIEM par paveikto Karjeras nedēļā!

Informāciju sagatavoja

karjeras konsultante Olga Jermolajeva

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp?start=16#sigProIdc6f8ad5a75