Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

22. novembrī Daugavpils Centra vidusskolā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika izglītojošs pasākums „Nākotnes profesijas IKT jomā!”. Pasākumā piedalījās skolēni (7.-9. klašu grupas un 10.-12. klašu grupas) no daudzām Daugavpils vispārizglītojošajām skolām.

Pasākuma laika skolēniem bija iespēja aplūkot izstādi un apmeklēt interaktīvās nodarbības zinātnes un tehnoloģiju muzeja “Kurzemes Democentrs” pārstāvju vadībā, kā arī paplašināt zināšanas par IKT nozari un tajā strādājošo daudzveidīgajām profesijām, sasaistot tās ar dažādām izglītības programmām gan profesionālajā, gan augstākajā izglītībā.

Vispirms skolēni tikās ar DAUTKOM IT tehniskās struktūrvienības vadītāju Oļegu Čapliginu, saņēma informāciju par programmētāju, dizaineru, analītiķu, datorsistēmu tehniķu, robotikas speciālistu ikdienas darbu un pienākumiem, izglītības iespējām informācijas un komunikācijU tehnoloģiju jomā un karjeras iespējām nākotnē, kā arī inženierzinātņu un dabaszinātņu attīstības tendencēm un saiknēm ar IT attīstību.

Kā viena no pasākuma aktivitātēm bija piedalīšanās tehniski radošajās darbnīcās “Veiksmīgais lauksaimnieks” 10.-12.klašu skolēniem un “Kodu pavēlnieks” 7.-9.klašu skolēniem un izspēlēt unikālo grīdas spēli. Spēles laikā skolēni uzzināja par profesijām, kas saistītas ar IT tehnoloģijām. Skolēnu komandas veica dažāda veida uzdevumus un atbildēja uz jautājumiem, izmantojot savas zināšanas matemātikā, informātikā, sociālajās zinībās.  

Katram skolēnam bija iespēja pasākuma beigās uzrakstīt savus iespaidus. Daudzi skolēni atzina,  ka iegūtā informācija noderēs nākotnes profesijas izvēlē un ka ir palielinājusies intereses par profesijām, kas saistītas ar IKT. Protams, visvairāk bērnus iespaidoja interaktīvā izstāde, kurā viņi veidoja savu Zaļo avīzi, iejutās valsts prezidenta lomā, pētīja klimata izmaiņas pasaulē.   

Īpašs paldies Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pedagoģei-karjeras konsultantei Santai Čeirānei un ,,Kurzemes Democentra” darbiniekiem par interesanto un aizraujošo pasākumu!

Informāciju apkopoja Oksana Jurāne