Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Mācību nedēļa pirms skolēnu rudens brīvdienām Daugavpils Centra vidusskolas skolēniem bija piesātināta ar dažādiem pasākumiem, kuros varēja uzzināt par daudzām profesijām, karjeras iespējām, tikties ar radošiem un interesantiem cilvēkiem – sava aroda meistariem.

Pirmklasnieki iepazinās ar Daugavpils dzejnieku S.Volodjko un klausījās viņa dzeju. Otro un trešo klašu, kā arī 4.b kl. skolēni piedalījās zīmējumu konkursā ,,Profesiju brilles”, 2.b klase paguva piedalīties arī bērnu bibliotēkas ,,Zīlīte” pasākumā ,,Atver bibliotēkas durvis!”. 4.a klase iepazinās ar Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas darbu, uzzināja, kādas patruļas nodrošina kārtību un drošību pilsētas teritorijā, kā darbojas videonovērošanas sistēmas, kā arī pārliecinājās par policista profesijas nepieciešamību. 5.a klases skolēni piedalījās interaktīvā nodarbībā ,,Senā skola” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, bet 5.b, 6.a, 6.b, 7.b, 8.a kl. skolēni bija sagatavojuši kolāžas ,,Vecāku profesija manām acīm”, kuras prezentēja klases stundā. 7.b kl. skolēni vēl apmeklēja uzņēmumu ,,Ūdensvads”, bet 7.a klase uzņēmumā ,,Dautkom” uzzināja, kā darbojas televīzija un top raidījumi. Skolēniem tika dota iespēja iejusties žurnālistu lomā un pagozēties prožektoru gaismā. 8.b kl. skolēniem tika organizēta ,,Swedbank” praktiskā mācībstunda, kurā varēja uzzināt par drošu iepirkšanos internetā u.c. jautājumiem. 9.a un 9.b kl. skolēni tikās ar Daugavpils Centra vidusskolas absolventu, Daugavpils Universitātes mārketinga direktoru Jāni Kudiņu. Viņš pastāstīja skolēniem par savu karjeru un uzsvēra augstākās izglītības nozīmi mūsdienu pasaulē. 11.a kl. skolēni apmeklēja Medicīnas koledžu, iepazinās ar karjeras iespējām šajā nozarē un pat iejutās mediķu lomā. Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumu ,,Karjeras lavka” ZINO centrā un noslēguma pasākumu ,,Ieskats nišas profesijās” M.Rotko mākslas centrā apmeklēja 10.a un 12.a kl. pārstāvji. Nišas profesijas ir retas un specifiskas, piemēram, bārddzinis, un skolēniem darba grupās bija iespēja tikties ar septiņiem šādu profesiju pārstāvjiem.

Karjeras nedēļas pasākumos Centra vidusskolas skolēni guva plašu ieskatu profesiju pasaulē un, kas zina, varbūt jau izdarīja izvēli par labu kādai no tām.

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete