Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Klase

Pasākums

Datums

1.a

Tikšanās ar dzejnieku S.Volodjko

13.10., plkst. 11.05

1.b

Tikšanās ar dzejnieku S.Volodjko

13.10., plkst. 11.05

2.a

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

13.10., plkst. 10.25

2.b

Pasākums “Atver bibliotēkas durvis!” Bērnu bibliotekā „Zīlīte”. Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

13.10.plkst.11.35

Kl. stundu laikā

2.c

Dzīvnieku patversmes apmeklējums. Darbs ar dzīvniekiem. Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

18.09.plkst.12.15

Kl. stundu laikā

3.a

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

Kl. stundu laikā

3.b

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

Kl. stundu laikā

3.c

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

Kl. stundu laikā

4.a

Pašvaldības policijas apmeklējums.Profesija -policists

11.10. plkst.14.00

4.b

Pašvaldības policijas apmeklējums. Profesija – policists

Zīmējumu konkurss „Profesiju brilles”

19.10.plkst.14.00

Kl. stundu laikā

5.a

Interaktīva nodarbība „Senā skola” Daugavpils Novadpētniecības un Mākslas muzejā

18.10 plkst.10.00

5.b

Kl.stunda: kolāžu konkurss „Vecāku profesija manām acīm”

Kl. stundu laikā

6.a

Kl.stunda: kolāžu konkurss „Vecāku profesija manām acīm”

Kl. stundu laikā

6.b

Kl.stunda: kolāžu konkurss „Vecāku profesija manām acīm”

Kl. stundu laikā

7.a

Uzņēmuma „Dautkom” apmeklējums

13.10. plkst.13.15

7.b

Kl.stunda: kolāžas „Vecāku profesija manām acīm”

Uzņēmuma „Udensvāds” apmeklējums

13.10 plkst.12.45

30.10.

8.a

Kl.stunda: kolāžas „Vecāku profesija manām acīm”

Kl. stundu laikā

8.b

Swedbanka praktiskā mācībstunda  

“Dzīvei gatavs”

13.10. plkst.12.45

9.a

DU fakultāšu prezentācija

19.10.plkst.13.35

9.b

DU fakultāšu prezentācija

19.10.plkst.13.35

10.a

RISEBA, praktiskā nodarbība,

Izglītojoša spēle „Kas? Kur?Kad?” (komanda)

18.10. plkst.13.00

18.10. plkst 15.00

11.a

Medicīnas koledža apmeklējums

18.10. plkst. 13.40

12.a

Karjeras nedēļas atklāšanas un

noslēguma pasākumi (skolēnu grupa)

16.10. plkst.14.30

20.10. plkst.14.00