Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Janvārī Daugavpils Centra vidusskolā notika konkurss - izstāde ar nosaukumu „Manas profesijas portrets”, kurā piedalījās sākumskolas skolēni. Izstādes mērķis – likt aizdomāties par savu nākotnes sapņu profesiju un veicināt darba tikumu, darba mīlestību, kas ir svarīgi jebkurā cilvēka vecumposmā. Labākie skolēnu darbi tika atbilstoši novērtēti.

  • Pirmās vietas ieguvēja  - Uļjana Osipova  1.a klase
  • Otrās vietas ieguvējs - Matvejs Tretjanovs 1.c klase
  • Trešās vietas ieguvēja  - Sofija Čipāne 3.b klase

Tika sagatavotas arī 3 pateicības par īpaši centīgi paveiktiem darbiem. Pateicības

  • Sofijai  Stepanovai - 3. b klase
  • Alisai Pritickai  - 2.b klase
  • Kirai Matvejevai  - 1.b  klase

Sirsnīgs paldies sākumskolas skolotājiem par aktīvu dalību šajā zīmējumu konkursā - izstādē, par atbalstu skolēniem viņu radošajā izaugsmē un augstiem rezultātiem skolēnu mākslinieciskajā darbībā.

Zīmējumus var apskatīt galerijā (skatīt zemāk), labākie skolēnu darbi tika apkopoti PDF prezentācijā.

Informāciju sagatavoja:

Pedagoģe-karjeras konsultante Natālija Mihailova