Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Pateicoties ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam, mūsu skolas 7. klašu skolēniem oktobra beigās tika organizētas praktiskās nodarbības “Esi līderis karjerā un dzīvē!”.

Personīgās izaugsmes trenere, eksperte mērķu sasniegšanā, SIA „DK Projects” vadītāja, Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes komunikācijas virziena prodekāne Daina Einberga vadīja nodarbību – treniņu.

Skolēniem bija iespēja apgūt zināšanas un iemaņas, kā būt par savas dzīves līderi un kā savas spējas izmantot līderības prasmju attīstībai. Tāpat tika piedāvāta iespēja izprast un mācīties, kā individuālās spējas var palīdzēt mērķtiecīgi plānot un veidot nākotnes karjeru.

Nodarbībās skolēni trenēja komunikācijas, sadarbības un uzstāšanās prasmes.

Mūsu skolēni bija sajūsmā par treneri Dainu Einbergu, viņi atzīmēja, ka uzzināja daudz jaunas un sev lietderīgas informācijas, kā arī strādāt ar Dainu ir īstais gandarījums.

Paldies, Dainai par paveikto darbu, ar nepacietību gaidām uz nākošajam nodarbībām.

Pedagogs - karjeras konsultants Olga Jermolajeva