Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Atvērto durvju diena Daugavpils Universitātē

30. martā 9.a klases izglītojamie apmeklēja Daugavpils Universitātes Atvērto durvju dienu. Informatīvā pasākumā skolēni iepazinās ar DU fakultātēm, studiju programmu direktoriem, docētājiem, studējošo pārstāvjiem un uzzināja par aktuālo studiju procesu, piedāvātajām mācību programmām, valsts finansētām budžeta vietām, šī gada uzņemšanas noteikumiem, universitātes vidi, studentu dzīvi, dienesta viesnīcām, kā arī sporta, mākslas un izklaides aktivitātēm ārpus studijām.

DU Atvērto durvju dienu dalībniekiem bija iespēja doties ekskursijā uz Universitātes astronomisko observatoriju, dažādām laboratorijām, piedalīties konkursos un aktivitātēs un saņemt balvas. 

Pedagoģe-karjeras konsultante Veronika Karpova

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp#sigProId163170cf0f

Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2023

No 4. līdz 6. aprīlim Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā, jau sesto reizi notika nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2023.

Konkurss pulcēja vairāk nekā 120 konkursantus no 31 profesionālās izglītības iestādes Latvijā. Jaunie profesionāļi divu dienu laikā demonstrēja savas prasmes nozaru ekspertu veidotos darba uzdevumos sešās dažādās nozarēs un 19 prasmju konkursos.

Šo pasākumu apmeklēja mūsu skolas 8.c klases audzēkņi. Viņiem bija iespēja novērtēt jauno viesmīļu, tērpu dizaineru, galdnieku, flīzētāju, kravu pārvadātāju, grafikas dizaina un daudzu citu profesiju meistaru prasmes darbībā un pašiem patrenēties apgūt dažādās profesijās nepieciešamās iemaņas, ko piedāvāja profesionālās izglītības iestādes. Apmeklējot šādus pasākumus, skolēniem ir vieglāk atklāt potenciālo nākotnes karjeras virzienu, izpētīt izglītības un karjeras izvēles iespējas kopā ar skolas karjeras konsultanti V.Karpovu.

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp#sigProId7184f0ee5c

Atvērto durvju diena Daugavpils medicīnas koledžā

2023. gada 15. martā Daugavpils Universitātes aģentūrā ,,Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” notika Atvērto durvju diena.

Bija piedāvāta neliela ekskursija pa koledžu un iespēja iepazīties ar koledžā īstenotajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām un arodizglītības programmu.

Atsauksmes no skolēniem. Atvērto durvju diena ir lielisks veids, kā uzzināt ko jaunu un atrast savu aicinājumu, saprast, vai vēlaties šeit studēt, ko varat studēt, iepazīt koledžu no iekšpuses. Mums vadīja ekskursiju, pastāstīja, kas mums jādara, lai iestātos, un iepazīstināja ar katru profesiju, ko mēs varētu apgūt. (Liliāna)

Man ļoti patika atvērto durvju diena koledžā. Uzzināju daudz jauna. Pastāstīja cik ilgi jāmācās, kādi ir virzieni, kā skolēni nokārto eksāmenu un kā notiek mācības. Mums rādīja arī ārstu pamatdarbus.  Varēja iejusties ārsta lomā, piemēram, sniegt pirmo palīdzību vai mēģināt izvilkt šļirci. (Viktorija)

 Pedagoģe-karjeras konsultante Veronika Karpova

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp#sigProId032154a762

Atvērto durvju dienas 2023. gadā

Skolēni tiek aicināti apmeklēt atvērto durvju un informācijas dienas

Lai iepazīstinātu topošos studentus ar mācību iespējām, programmām, pasniedzējiem, mācību procesu un vidi, augstskolas, koledžas un profesionālās izglītības iestādes piedāvā apmeklēt atvērto durvju dienas, informācijas dienas, karjeras dienas un citus pasākumus. Tāpat ikviens interesents tiešsaistē vai klātienē var apmeklēt iestāžu un organizāciju rīkotos pasākumus, kas veltīti izglītībai un karjerai.

 

 

Pasākumi  2023. gada aprīlī

Lasīt tālāk: Atvērto durvju dienas 2023. gadā

„Manas profesijas portrets”

Janvārī Daugavpils Centra vidusskolā notika konkurss - izstāde ar nosaukumu „Manas profesijas portrets”, kurā piedalījās sākumskolas skolēni. Izstādes mērķis – likt aizdomāties par savu nākotnes sapņu profesiju un veicināt darba tikumu, darba mīlestību, kas ir svarīgi jebkurā cilvēka vecumposmā. Labākie skolēnu darbi tika atbilstoši novērtēti.

  • Pirmās vietas ieguvēja  - Uļjana Osipova  1.a klase
  • Otrās vietas ieguvējs - Matvejs Tretjanovs 1.c klase
  • Trešās vietas ieguvēja  - Sofija Čipāne 3.b klase

Tika sagatavotas arī 3 pateicības par īpaši centīgi paveiktiem darbiem. Pateicības

  • Sofijai  Stepanovai - 3. b klase
  • Alisai Pritickai  - 2.b klase
  • Kirai Matvejevai  - 1.b  klase

Sirsnīgs paldies sākumskolas skolotājiem par aktīvu dalību šajā zīmējumu konkursā - izstādē, par atbalstu skolēniem viņu radošajā izaugsmē un augstiem rezultātiem skolēnu mākslinieciskajā darbībā.

Zīmējumus var apskatīt galerijā (skatīt zemāk), labākie skolēnu darbi tika apkopoti PDF prezentācijā.

Informāciju sagatavoja:

Pedagoģe-karjeras konsultante Natālija Mihailova

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp#sigProIda57a3453a8

Datorikas stunda un niid.lv testi

2022. gada 22. novembrī un 25. novembrī Daugavpils Centra vidusskolas 9. klašu skolēni veica atjaunotos niid.lv testus sadarbībā ar datorikas skolotāju Vladimiru Kostjukeviču, tādā veidā integrējot karjeras izglītību datorikas mācību priekšmetā. Izvērtēšanai skolēniem tika piedāvāti 60 apgalvojumi, no kuriem katrs atbilst kādai no profesionālajām jomām. Pareizu vai nepareizu atbilžu „Interešu laboratorijā” nav,  jo jāvērtē bija tikai sava attieksme.

Izlasot apgalvojumu, vajadzēja novērtēt, cik lielā mērā skolēns tam piekrīt. Savu atbildi atzīmēja uz termometra, izvēloties konkrētu vērtību diapazonā no -3 līdz +3.

Tests „Interešu laboratorija” ir viens no 4 atjaunotajiem niid.lv testu veidiem. Karjeras izvēles testi tika izstrādāti darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa ,,Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Vēl ir pieejami trīs profesionāli izstrādāti testi: Vērtību svērtuve, spēju detektors, karjeras iespēju diagnostika, ko skolēni var veikt patstāvīgi jebkurā sev ērtākajā laikā. Piemēram, vērtību svērtuvē skolēniem ir iespēja noskaidrot, kuras darba vērtības dzīvē ir vissvarīgākās un attiecīgi – kāda varētu būt tā darba vide, kurā skolēns justos vislabāk. Strādājot darbu, kas ir saskanīgs ar mūsu galvenajām vērtībām, palielinās iespēja, ka darbā jutīsimies priecīgāki un apmierinātāki, kā arī labāk izpaudīsimies profesionālajā jomā. Darba vērtības kalpo par kritērijiem, kas palīdz izšķirties par labu vienai vai otrai profesijai, darba vietai.

Paldies karjeras konsultantei Veronikai Karpovai un datorikas skolotājam Vladimiram Kostjukevičam par aktīvu iesaisti un sadarbību.

Informāciju sagatavoja pedagoģe-karjeras konsultante

Natālija Mihailova

View the embedded image gallery online at:
https://mail.dcv.lv/karjeras/kp#sigProId478c85b4c0