Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

No 17. līdz 19. augustam mūsu skolas skolotājas I.Lutoka un N.Kožanova piedalījās pedagogu profesionālās pilnveides kursos „ Starppriekšmetu saikne eTwinning projektos” Siguldā. Kursos piedalījās dažādu mācību priekšmetu skolotāji no visas Latvijas, kur mācījās veidot digitālās kartes, 3D modelēšanu un vizualizāciju, dažādu vienkāršu IKT rīku lietošanu mācību procesā, kā arī starppriekšmetu sadarbības plānošanu eTwinning projektu ietvaros. Kursu laikā bija jāatrod skola-partneris, ar kuru kopā tika izstrādāts starppriekšmetu sadarbības projekts.

Sadarbojoties ar Aknīstes vidusskolas skolotājām, tapa projekts „ Mūsu virtuālais grāmatu plaukts”, kas tika iesniegts eTwinning platformā .

Projekta mērķis – iepazīties ar 21. gs. literatūru, pilnveidot lasītprasmi un IKT lietojumu. Tālāk izveidot grāmatas video treileri un nodot skatītāju balsošanai. Projekts ilgs no septembra līdz februārim. Projektā darbosies Daugavpils Centra vidusskolas un Aknīstes vidusskolas 10.-12. klašu skolēni. Projektā iesaistītie skolēni sazināsies un lasīs grāmatas latviešu, krievu, angļu un, iespējams, arī lietuviešu valodā.

Projekta dalībnieces Inese Lutoka, Nataļja Kožanova