Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

25.novembrī Centra vidusskolā notika koncerts, kurā uzstājās mūsu viesi – Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi. Kopā ar bērniem bija ieradušies viņu audzinātāji un administrācijas pārstāvji. Patīkami pārsteidza, cik skaisti un atraktīvi pirmsskolas vecuma bērni izpildīja savu priekšnesumu, viņu dejas izpelnījas ilgus aplausus. Arī mūsu skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus – dziedāja, uzstājās ar sporta deju paraugdemonstrējumiem, dramatiskā pulciņa dalībnieki rādīja epizodes no pasakas ,,Vinnijs Pūks un viņa draugi". Vairāki mūsu skolēni, kuri piedalījās šajā koncertā, ir tieši 14.pirmsskolas izglītības audzēkņi, un viņiem bija prieks satikties ar saviem bijušajiem pedagogiem.

Pateicamies 14.pirmsskolas izglītības iestādes administrācijai, pedagogiem, bērniem un viņu vecākiem par sadarbību vairāku gadu garumā un jaukajiem priekšnesumiem!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Tamāra Zeiļa