Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg

 • Šī gada 23. novembrī mūsu skolā viesojās ASV armijas un Latvijas Zemessardzes Studentu bataljona pārstāvji , kā arī ASV vēstniecības Latvijā pārstāvis Nils Students. Viņi sniedza aizraujošu un interaktīvu lekciju “Brothers in Arms” (Ieroču brāļi). Uz tikšanos ar karavīriem un zemessargiem bija ieradusies 10.a klase.

  Lekcijā “Brothers in Arms” skolēni tika iepazīstināti ar karavīru personīgās dzīves ceļiem un to saikni ar militāro dienestu, NATO un Latvijas pienākumiem un privilēģijām NATO aliansē. Viņi pastāstīja   par dažādiem starptautiskiem militārajiem konfliktiem un NATO lomu konfliktu risināšanā.

  Katram cilvēkam jābūt gatavam aizstāvēt savu dzimteni no teroristu uzbrukumiem un agresijas. Karavīri bija dažādu tautību pārstāvji, bet visi kopā viņi kalpo cilvēku brīvības aizsardzībai.

  Prezentācijas laikā jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijā, kas noritēja angļu valodā.

  Informāciju apkopoja A.Truskovska

 • Īstenojot ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, nr. 8.3..2.2./16/I/001 STEM un vides jomas projektu ,,Mēs un pasaule ap mums”, 1.a un 1.b skolēniem nesen bija iespēja apmeklēt zoodārzu ,,Belmonti”, kurš atrodas Daugavpils novada Demenes pagastā. Pa zoodārza 100ha plašo teritoriju bērni pārvietojās autobusā un varēja vērot Latvijas un citu zemju dzīvniekus un putnus – briežus, jakus, baltās govis, lamas, mežacūkas un fazānus. Īpašu prieku un interesi skolēnos izraisīja jaku un mežacūku barošana. Šis brauciens bija lieliska iespēja tuvāk iepazīt dabas un dzīvnieku pasauli.

  Informāciju apkopoja D.Aizpuriete

 • 14.novembrī 2.b klases skolēni projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", nr. 8.3.2.2./16/I/001 ietvaros sadarbībā ar kluba ,,Fortūna” vadītāju N.Rudņevu un floristi A.Labuti piedalījās radošajā darbnīcā ,,Mazais florists” (radošo industriju joma). Skolēni no dabas materiāliem – koka un papīra – izveidoja noderīgu un praktiski izmantojamu lietu pildspalvu, zīmuļu u.c. kancelejas piederumu glabāšanai. Bērni ieguva praktisku pieredzi un saprata, ka arī no vienkāršiem, pat otrreiz izmantojamiem materiāliem var daudz ko izgatavot.

  Informāciju apkopoja D.Aizpuriete

 • Latvijas Republikas 99.gadadienas priekšvakarā Centra vidusskolas skolēni un pedagogi apliecināja savu mīlestību Latvijai un cieņu tās brīvības cīnītājiem, piedaloties skolas un pilsētas svētku pasākumos. Pilsonības nedēļa iesākās ar sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā 9.novembrī. 10.novembrī mūsu skolēni piedalījās piemiņas brīdī un nolika ziedus Latvijas armijas karavīru brāļu kapos, bet 11.novembrī kopā ar klašu audzinātājiem devās Lāčplēša dienas lāpu gājienā. Mūsu skolēni bija klāt arī Latvijas Brīvības cīņās kritušo Latvijas armijas Zemgales divīzijas 10.Aizputes kājinieku pulka karavīru atjaunotā pieminekļa atklāšanā Daugavpils cietoksnī.

  Lai nostiprinātu un padziļinātu zināšanas par Latviju, 13.novembrī 4.kl.skolēniem tika rīkots konkurss ,,Latvija manā sirdī”, ko organizēja klašu audzinātājas Z.Paļenoka, M.Ravinska un latviešu val. skolotāja M.Strode. 15.novembrī konkursu ,,Es Daugavpilī, Daugavpils Latvijā” 6.-7.klašu skolēniem organizēja 6.a un 7.a kl. audzinātājas S.Beinaroviča un S.Skrupska. Vairāku klašu pārstāvji ar labiem panākumiem piedalījās pilsētas konkursos un spēlēs: 8.b klase spēlē ,,Skatiens uz pagātni”, 10.-11.kl. pārstāvji projektā ,,Eiropas pēdas Latvijā”, 11.a klases komanda viktorīnā ,,Daudzveidīgā Latvija”. Skolēniem bija iespēja piedalīties arī radošo darbu konkursā ,,Gaismas stariņi Latvijas simtgadei” un apmeklēt stundu ,,Nacionālie dārgumi” skolas muzejā. Mācību nedēļas izskaņā dažādām klašu grupām skolā notika svētku koncerti ,,Manai Latvijai”, ,,Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!”, ,,Apsveicam Latvijas 99.gadadienā!” un ,,Saules mūžu Latvijai”!

  18.novembrī Daugavpils Centra vidusskolas koris uzstāsies svētku koncertā Vienības laukumā un kopā ar pilsētas iedzīvotājiem dziedās Latvijas valsts himnu. Lai labi skan! Priecīgus svētkus!

  Informāciju apkopoja D.Aizpuriete

 • Š.g. 16.novembrī Daugavpils Centra vidusskolas Latviešu valodas un literatūras skolotāju MK sadarbībā ar skolotāju S.Radionovu (Matemātikas skolotāju MK), direktora vietnieku IT jautājumos V.Sučikeju un pilsētas Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāju I.Bohāni rīkoja viktorīnu ,,Daudzveidīgā Latvija” Daugavpils mazākumtautību skolu 11.klašu skolēniem. Viktorīna Centra vidusskolā notika jau piekto gadu, tāpēc šoreiz uzdevumos tika iekļauti jautājumi arī no iepriekšējo gadu tēmām par nozīmīgiem notikumiem un personībām Latvijas mūzikas dzīvē, literatūrā, zinātnē, tehnoloģijās, sportā, kā arī izcilākajiem Latvijas dabas objektiem. Viktorīnas uzdevums ir veicināt jauniešu interesi par Latviju, sniegt izzinošus faktus, kā arī stiprināt piederības izjūtu savai zemei. Šogad viktorīnā piedalījās komandas no Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja, Daugavpils 13.vidusskolas, Daugavpils 16.vidusskolas, Daugavpils 17.vidusskolas, Daugavpils Būvniecības tehnikuma un Daugavpils Centra vidusskolas.

  Noslēgumā tika prezentēts mājasdarbs ,,Daudzveidīgs sveiciens…”, kurā visi dalībnieki apsveica viens otru Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienā un novēlēja mūsu valstij labklājību un uzplaukumu. Viktorīnā vislabāk veicās Daugavpils 9.vidusskolas komandai, taču ļoti atzinīgi jāvērtē arī citu dalībnieku sniegums, jo jaunieši parādīja, ka pazīst savu zemi un ir informēti par būtiskākajiem notikumiem valsts un tautas dzīvē. Paldies skolēniem un pedagogiem, kuri iesaistījās šajā pasākumā!

  Sirsnīgs sveiciens Latvijas dzimšanas dienā!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • 2.novembrī mūsu skolas 3.kl. skolēni Diāna Dzene (3.a), Deniss Dorožko (3.b) un Anastasija Kazusa (3.c) piedalījās pilsētas konkursā ,,Ciemos pie Zinīša”, kurš notika Daugavpils 17.vidusskolā. Skolēniem vajadzēja demonstrēt atjautību un loģiku, parādīt savas zināšanas dažādās jomās: matemātikā, literatūrā, dabaszinībās u.c. Tomēr pats galvenais bija parādīt mērķtiecību un saliedētību. Rezultātā mūsu skolas komandai tika piešķirta nominācija ,,Visātrākā komanda”.

  Skolēnus konkursam sagatavoja sākumskolas skolotājas T.Kovale, A.Zaiceva, T.Vanaģele.

  Informāciju sagatavoja sākumskolas skolotāja T. Vanaģele

 • 2017. gada 2. novembrī mūsu skolā notika ikgadējais pilsētas konkurss 10.-11.klašu skolēniem “American Day”. Konkursa organizācijā šogad piedalījās LCB ASV Informācijas centrs, ASV vēstniecība Rīgā, Daugavpils Centra vidusskola, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un biedrība Lingva-D.

  Konkursam pieteicās komandas no astoņām Daugavpils izglītības iestādēm.

  Šogad konkursa uzdevumus vienoja tēma „Daudzveidība”. Pasākumu atklāja ASV vēstniecības Rīgā kultūras atašejs Raiens Pesekas ar runu un viktorīnu, veltītu daudzveidības izpausmēm ASV. Tad skolēni prezentēja savas komandas, parādot, ar ko viņu komanda ir īpaša un atšķiras no visām pārējām. Pēc iepazīšanās dalībnieki sacentās, pārbaudot savas zināšanas par ASV slavenībām, kā arī noskatījās video par to, kā daudzveidība tiek uztverta dažādos ASV štatos. Konkursu noslēdza burtošanas sacensības, kuras vadīja Fulbraita programmas angļu valodas skolotāja asistente Ērika Vaita.

  Šogad konkurss „American Day” noslēdzās ar šādiem rezultātiem: 

  1. vieta – Daugavpils Valsts ģimnāzija;
  2. vieta – Daugavpils Valsts tehnikums;
  3. vieta – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola.

  Komandas saņēma gardas balvas no Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un biedrības Lingva-D, savukārt ASV Informācijas centrs uzdāvināja uzvarētājiem angļu valodas vārdnīcas tālākai zināšanu papildināšanai.

  Informāciju sagatavoja Nataļja Kaļiņina

 • Daugavpils Centra vidusskolas komandai

  1.vieta

  pilsētas spēlē ,,Cik? Par cik? Cik reižu?”

  Komandas sastāvs:

  • Mihails Koržeņevskis – 7.a kl.
  • Daniels Loginovs – 7.a kl.
  • Daniels Skots Lavs – 7.b kl.
  • Edgars Ževņerovičs – 7.b kl.

  Komandu spēlei sagatavoja Elvīra Karavajeva, Natālija Gagarina

 • 2017.gada 10.novembrī Daugavpils Centra vidusskolā notika pasākums ,,Mārtiņdienas jampadracis”, kurā piedalījās 3.klašu komandas no desmit Daugavpils skolām.

  Skolēni pasākumā ieradās ķekatnieku maskās. Katra komanda veica dažādus ar Mārtiņdienas tradīcijām saistītus uzdevumus – veidoja tekstus, minēja mīklas, pārbaudīja savas zināšanas par latviešu nacionālajiem ēdieniem, bet pasākuma noslēgumā kopā ar Centra vidusskolas deju kolektīvu gāja rotaļās. Arī skolotāji bija iesaistīti jampadracī, čakli pastrādājot Mārtiņdienas meistardarbnīcā un ķekatnieku maskās sveicot savus skolēnus ar jautru dziesmu.

  Daugavpils Centra vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ingrīda Vilmane

 • 3. novembrī Daugavpils Centra vidusskolā tika rīkots vakars 7.-12. klašu skolēniem, kurā viņi varēja iepazīstināt skolasbiedrus ar savu klases kolektīvu. Skolēni bija izveidojuši prezentācijas un filmas par savas klases sasniegumiem, vaļaspriekiem un interesēm. Pēc tam visi piedalījās konkursā, kurā bija jāatbild uz jautājumiem par Centra vidusskolas vēsturi, Daugavpils kultūras iestādēm un asprātīgos zīmējumos jāatšifrē Latvijas pilsētu nosaukumi. Vislabāk sevi pārstāvēt izdevās 10.a klases kolektīvam. Apsveicam ar lielisko rezultātu!

  Šajā vakarā notika arī Centra vidusskolas pašpārvaldes prezidentes Veronikas Ševčikas (12.a kl.) inaugurācija. Veronika uzsvēra, ka darīs visu, lai skolas dzīve būtu vēl interesantāka, jo skola ir vieta, kurā vajag ne tikai iegūt zināšanas, bet arī draudzēties, saprasties ar citiem un mācīties būt laimīgiem. Lai Veronikai izdodas realizēt savas ieceres skolas pašpārvaldē!

  Informāciju apkopoja D.Aizpuriete

 • 6. novembrī no rīta plkst. 8:00 mūsu izglītojamie sāka bezmaksas slidot apmācības Daugavpils Ledus hallē projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", nr. 8.3.2.2./16/I/001 ietvaros.

 • Šī gada rudenī 5.-6.klašu skolēni un klases audzinātājas (A. Truskovska, T. Baranovska un M. Koževņikova) organizēja ekskursiju uz zinātnieku pilsētu, kas atrodas Igaunijā. Tartu uzskata par Igaunijas intelektuālo un kultūras centru, īpaši tāpēc, ka Tartu sāka darboties pirmā Baltijas guberņu universitāte.

  Gida pavadījumā ekskursanti piedalījās Tartu apskates kājāmgājēju ekskursijā. Tās laikā mūsu skolas izglītojamie aplūkoja brīnišķīgus vēstures pieminekļus – Jāņa baznīcu un Doma kalnu.  Ekskursijas laikā skolēni apskatīja daudzus ievērojamu personību pieminekļus, unikālus klasicisma stila arhitektūras objektus, pastaigājās par Eņģeļu tiltu, apmeklēja Centrālo laukumu un redzēja „greizo” māju.

  Brauciena laikā tika ieplānots apmeklēt zinātnes centru „AHHAA” un izpētīt zinātniskās un interaktīvās ekspozīcijas un izstādes. Šis centrs ir daudzfunkcionāls objekts, kurš aizrauj visu vecumu cilvēkus, tas pārsteidz ar dažādiem brīnumiem un piedzīvojumiem.  

  Ekskursijas laikā bija iespēja arī apmeklēt pilnas sfēras planetāriju. Tajā var redzēt aptuveni 5 miljonus zvaigžņu gan virs galvas, gan visapkārt – pat zem kājām, kā arī noskatīties filmu par kosmosu.

  Informāciju apkopoja T.Baranovska un A.Truskovska

 • Novembris Latvijā ir mēnesis, kad godinām savu valsti tās proklamēšanas gadadienā un iesaistāmies šim notikumam veltītajos pasākumos. Šodien, 25.novembrī, 3.b klases skolēni apmeklēja bērnu bibliotēkas ,,Zīlīte” rīkoto pasākumu ,,Kā mīlēt dzimteni?”. Arī skolas muzejā joprojām notiek klases stundas ,,Piederība Latvijai”, kurās skolēniem ļauts tuvāk iepazīt mūsu valsts vēsturi, kultūru un tradīcijas. Ir svarīgi jau no pirmās klases stāstīt skolēniem par savu valsti un audzināt viņos piederības sajūtu Latvijai. Ar gandarījumu var teikt, ka Daugavpils Centra vidusskolas audzēkņi un pedagogi aktīvi iesaistījās valsts svētku pasākumos skolā un pilsētā. 9.novembrī 3.b un 6.b kl. piedalījās sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcijā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Šeit notika arī konkurss ,,Ceļā uz pilsonību”, kurā skolu pārstāvēja 8.a kl. komanda. Lāčplēša dienā skolēnu pašpārvaldes pārstāvji devās uz Latvijas armijas kritušo karavīru apbedījumu vietu luterāņu kapos, kur notika piemiņas brīdis un ziedu nolikšana, bet vakarā 9.-12.kl. skolēni un pedagogi piedalījās Lāpu gājienā un koncertā, kas notika Vienības laukumā. 14.novembrī Centra vidusskolas 9.kl.skolēniem tika rīkots konkurss ,,Izzini Latviju!”, bet 15.novembrī skolā notika viktorīna pilsētas mazākumtautību skolu 11.kl. skolēniem ,,Latvijas simtgadi sagaidot”. Šo pasākumu atspoguļoja arī Latvijas TV. 16.novembrī Latvijas Republikas 98. proklamēšanas gadadienai veltīto koncertu ,,Manai Latvijai” apmeklēja 1.-8.kl. skolēni, bet 17.novembrī svētku koncertu 9.-12.kl. skolēniem un pedagogiem sniedza S.Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi. Skolas 1.stāvā ir apskatāma izstāde ,,Valsts – tie esam mēs”, kurā var redzēt skolēnu radošos zīmējumus par Latvijas dzimšanas dienu un sameklēt faktus par mūsu zemi.

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Latgales reģiona skolēnu sacensībās volejbolā meitenes ieņēma I vietu.

  • T.Bogdanova
  • A.Larionova
  • D.Černiševa
  • A.Kočmarjova
  • K.Filipenko
  • D.MIhailova
  • J.Petrova
  • N.Piļdika

  Skolotājs S.Forsjuks

 • 15.novembrī Daugavpils Centra vidusskolas Latviešu valodas un literatūras MK sadarbībā ar Dabaszinību MK skolotāju M.Ravinsku, Matemātikas MK skolotāju S.Radionovu, direktora vietnieku IT jautājumos V.Sučikeju un pilsētas Latviešu valodas un literatūras MA vadītāju I.Bohāni rīkoja viktorīnu ,,Latvijas simtgadi sagaidot” Daugavpils mazākumtautību skolu 11.klašu skolēniem. Viktorīna jau vairākus gadus tiek rīkota ar mērķi veicināt skolēnu interesi par nozīmīgiem notikumiem Latvijas kultūrā, literatūrā, zinātnē u.c. jomās, kā arī stiprināt piederības izjūtu savai zemei. Šogad viktorīnā piedalījās komandas no J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 10.vidusskolas, Daugavpils15.vidusskolas, Daugavpils 16.vidusskolas, Daugavpils 17.vidusskolas un Daugavpils Centra vidusskolas.

  Vispirms skolēni atbildēja uz viktorīnas jautājumiem par personībām un notikumiem, kas veicinājuši Latvijas valsts nodibināšanu un neatkarības atjaunošanu. Tie bija jautājumi par Imantu Ziedoni, Baltijas ceļu, Dziesmu svētkiem, pasākumiem un projektiem, kas veltīti Latvijas 100 gadu jubilejai u.c. Atbildes bija jānosūta, izmantojot balsošanas pulti, tāpēc komandas uzreiz redzēja, vai viņu atbildes ir pareizas. Nākamais uzdevums bija attēlu mīklas, kurās vajadzēja atminēt Latvijas pilsētas, saliekot kopā zilbes no attēlos redzamo objektu nosaukumiem. Par Latvijas dabu, kultūru un vēsturi skolēni sacentās konkursā ,,Latvija ciparos un skaitļos”. Bija jāzina, kura ir Latvijas senākā pilsēta, dziļākā upe, kāds ir Brīvības pieminekļa augstums u.tml. Izmantojot balsošanas sistēmu, tika noskaidrots, kura komanda visātrāk gatava atbildēt un iegūt punktus. Pēc katra jautājuma bija iespēja uzzināt interesantus faktus par konkrēto objektu. Noslēgumā katras skolas komanda prezentēja radošu mājasdarbu – ,,Latvija 100 vārdos un zīmēs”, kurā ar sirsnību un patiesu cieņu atklāja savu skatījumu uz Latviju un izteica novēlējumus valsts svētkos.

  Kopvērtējumā vislabāko rezultātu sasniedza Daugavpils 16.vidusskolas komanda, par ko tā saņēma arī Daugavpils Centra vidusskolas speciālbalvu. 2.vietu ieguva Daugavpils 15.vidusskolas skolēni, bet 3.vietā ierindojās J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas komanda.

  Paldies visu skolu komandām, viņu skolotājiem un organizatoriem par ieguldīto darbu un atsaucību!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Pilsonības nedēļas ietvaros DCV notika spēle – viktorīna „Izzini Latviju”, ko organizēja vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Beinaroviča. Pasākuma mērķi: nostiprināt skolēnu zināšanas par Latvijas dabu, pilsētām, simboliem, ievērojamākajām vietām., aktualizēt Daugavpils ģeogrāfijas un vēstures jautājumus, audzināt skolēnos patriotisko attieksmi pret dzimteni.

  Viktorīnā piedalījās 9. klašu skolēni. Žūrijā bija ne tikai skolotāji, bet arī skolēni no 11.a klases un skolas parlamenta pārstāvji. Skolēni izrādīja lielu interesi par Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, aktīvi atbildēja un bija priecīgi par rezultātiem un balvām.

 • 3.novembrī mūsu skolas 3.kl. skolnieces Valērija Skomorohova (3.a), Martins Makovičs (3.a) un Jūlija Larionova (3.b) piedalījās pilsētas konkursā 3.klasēm ,,Ciemos pie Zinīša”, kurš notika Daugavpils 17.vidusskolā. Skolēniem vajadzēja demonstrēt atjautību un loģiku, parādīt savas zināšanas dažādās jomās: matemātikā, literatūrā, dabaszinībās u.c. Tomēr pats galvenais bija parādīt mērķtiecību un saliedētību. Rezultātā mūsu skolas komandai tika piešķirta nominācija ,,Visapķērīgākā komanda”.

  Skolēnus konkursam sagatavoja sākumskolas skolotājas J.Šnaidere un N.Glušakova.

 • 10.novembrī svin Mārtiņdienu, kas latviešu gadskārtu kalendārā iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Senatnē šai laikā bija jābūt apstrādātiem un uzartiem visiem laukiem, sagatavotiem labības un pārtikas krājumiem ziemai. Šai laikā sākās tradicionālie ķekatu gājieni vilka, zirga, kazas, lāča u.c. maskās. Arī mūsu skolā Mārtiņdienā 2.a, 2.b un 2.c kl. skolēniem notika pasākums ,,Mārtiņdienas jampadracis”. Bērni veidoja lāča, zirga, zaķa, eža, vāveres maskas un iejutās ķekatnieku lomā. Pasākumā skolēni minēja mīklas, gāja rotaļās un dziedāja. Mārtiņtēvs visus cienāja ar pupām un zirņiem. Pasākumu vadīja 3.a klases skolēni, bet klašu komandu sniegumu vērtēja žūrija (O.Rabčevska un I.Jakovļeva).

  Paldies sākumskolas latviešu valodas un literatūras skolotājām Ingrīdai Vilmanei, Ritai Gorbunova par atraktīvajiem un sirsnīgajiem svētkiem.

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete.

 • Šajā rudenī Daugavpils Centra vidusskolas vairāku klašu skolēni kopā ar klases audzinātājām devās tuvākos un tālākos braucienos pa Latviju, lai iepazītos ar izciliem Latvijas dabas un kultūras objektiem un apmeklētu tūristu iecienītas vietas. Ļoti lielu interesi skolēni izrādīja par mūsu galvaspilsētu Rīga, to apmeklēja 2.b, 3.b, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b klases skolēni. 4.b un 5.b kl. skolēni bija Rīgas TV tornī, kura augstums ir 365,5 metri, tas ir augstākais TV tornis ne vien Baltijas valstīs, bet visā Eiropas Savienībā. Skolēniem bija ekskursija pa Alberta ielu ar unikālām jūgendstila ēkām, kas pārsteidza skolēnus ar neparasti piesātinātu un bagātu stilizētu augu motīvu, figurālu veidojumu un ģeometrisku figūru sablīvējumiem ielas fasāžu apdarē. Nākamais ekskursiju objekts bija šokolādes muzejs ,,Laima”, kurā skolēni uzzināja, ka saldumu zīmols ,,Laima” ir atpazīstamākais saldumu ražotājs Baltijā kopš 1870.gada. Tā ir vieta, kur var iepazīties ar šokolādes tapšanas tradīcijām un degustēt šo gardumu. Arī 6.a un 6.b kl. skolēni bija ekskursijā Rīgā un apmeklēja šo muzeju. Visiem apmeklētājiem bija iespēja izgatavot etiķeti šokolādei ar savu uzrakstu, saņemt dāvanas, fotografēties un pat uzņemt videoklipu. 6.a un 6.b kl. skolēniem ļoti iepatikās ,,Motoru muzejs”, kurā bija apskatāmi ekskluzīvi un dārgi retro automobiļi un citi spēkrati. Ekskursijas gaitā skolēni tikās ar muzeja dibinātāju un īpašnieku, kuram automobiļu kolekcionēšana ir mūža darbs un aizraušanās. Vēl viena iecienīta apskates vieta ir Rīgas zooloģiskais dārzs. To apmeklēja 4.b, 5.b, kā arī 5.a kl. skolēni, vēroja un fotografēja dzīvniekus no visām pasaules malām. 5.a klase pabija arī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Tajā vislielāko interesi izraisīja ,,Senā skola”, kur skolēni uzzināja par ,,iespaidīgām” mācību un audzināšanas metodēm senākos laikos un pat tupēja uz ceļiem ar zirņiem nobērtā kaktā… No tuvākiem apskates objektiem lielu popularitāti ir ieguvis Aglonas novads, kurā atrodas Maizes muzejs, Kara ieroču muzejs un, protams, majestātiskā, baltā Aglonas bazilika. Aglonu vēl ,,Zelta rudenī” apmeklēja 2.b un 3.b kl. skolēni. Abu klašu skolēni uzzināja daudz jauna par maizes cepšanas tradīcijām Latgalē un citviet pasaulē, degustēja Aglonā cepto maizi ar medu un tēju. 2.b kl. pēc tam gida pavadībā iepazinās ar Aglonas bazilikas krāšņo apkārtni un bazilikā esošajām kultūras un reliģiskajām vērtībām. 3.b kl. pabija Karaļkalnā un aplūkoja eksponātus Kara muzejā.

  8.a un 9.a kl. skolēni izvēlējās tālāku ceļojuma mērķi un devās uz kaimiņvalsts Igaunijas galvaspilsētu Tallinu. Tajā viņi apskatīja ne tikai skaisto viduslaiku vecpilsētu, bet arī pabija Somu jūras līča klinšainajā krastā.

  Paldies klašu audzinātājām M.Skutelei, T.Osipovai, J.Šnaiderei, N.Hozjainovai, T.Baranovskai, A.Truskovskai, N.Kaļiņinai, S.Loktevai, S.Skrupskai par organizētajām ekskursijām!

  Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, ar lepnumu varam teikt, ka mūsu zeme ir visskaistākā un mēs cenšamies to iepazīt, lai vēl vairāk mīlētu un sargātu.

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete.

 • padomes sede 2411

 • 25.novembrī Centra vidusskolā notika koncerts, kurā uzstājās mūsu viesi – Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi. Kopā ar bērniem bija ieradušies viņu audzinātāji un administrācijas pārstāvji. Patīkami pārsteidza, cik skaisti un atraktīvi pirmsskolas vecuma bērni izpildīja savu priekšnesumu, viņu dejas izpelnījas ilgus aplausus. Arī mūsu skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus – dziedāja, uzstājās ar sporta deju paraugdemonstrējumiem, dramatiskā pulciņa dalībnieki rādīja epizodes no pasakas ,,Vinnijs Pūks un viņa draugi". Vairāki mūsu skolēni, kuri piedalījās šajā koncertā, ir tieši 14.pirmsskolas izglītības audzēkņi, un viņiem bija prieks satikties ar saviem bijušajiem pedagogiem.

  Pateicamies 14.pirmsskolas izglītības iestādes administrācijai, pedagogiem, bērniem un viņu vecākiem par sadarbību vairāku gadu garumā un jaukajiem priekšnesumiem!

  Direktora vietniece audzināšanas darbā Tamāra Zeiļa

 • DU notiks zinātnes pārneses pasākumu cikls „CITĀDAIS MUMS LĪDZĀS"

  Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Zviedru institūtu Zviedrijā un Zviedrijas vēstniecību Latvijā no 2015.gada 23.novembra līdz 27.novembrim Zviedru nedēļas ietvaros rīko zinātnes pārneses pasākumu ciklu CITĀDAIS MUMS LĪDZĀS, kas ir veltīts , zviedru kultūras iepazīšanai, latviešu un zviedru sabiedrības dzīvesveida salīdzinājumam, Raula Valenberga personībai, kā arī līdzcietības kā vērtības latviešu un zviedru kultūrās veicināšanai.

  Piedalījās:

  • Didenko Aļona 9.b.
  • Zolnerčika Viktorija 6.b.
  • Eimane Ramona  10.a.

  Skolotāji:

  • Inna Lobanova
  • Olga Asačova

 • Šī gada  25. novembrī  Daugavpils Centra vidusskolas  Svešvalodu  MK skolotāji sadarbībā ar ASV centru un  DPIP izglītības metodiķi rīkoja angļu valodas konkursu ,,American Day" pilsētas skolu 11.klašu skolēniem ar mērķi  rosināt  un aktivizēt interesi par angļu valodu. Pasākumā piedalījās deviņu skolu komandas četru cilvēku sastāvā. Vidusskolēniem bija iespēja parādīt un paplašināt savas zināšanas par ASV vēsturi un kultūru ne tikai izzinošos, bet arī izklaidējošos konkursos. Komandām tika piedāvāti jautājumi un uzdevumi angļu valodā piecās ,,stacijās". Skolēni parādīja radošo potenciālu  prezentāciju konkursā. Īpašs parsteigums visiem bija pedēja „stacija" ,,Spelling Bee", kuru novadīja amerikāņu pasniedzējs no Daugavpils 10.vidusskolas  Stivens Vickers. Vislabāk savas zināšanas par ASV vēsturi un kultūru apliecināja Daugavpils 10. vidusskolas komanda un ieguva 1.vietu. 2.vietu ieguva Daugavpils valsts ģimnāzijas komanda, bet 3.vietu  ieguva valsts tehnikums. Katra komanda saņēma diplomu par piedalīšanos konkursā, kā arī nelielu dāvanu no ASV centra un VPIP metodiķes I.Ustinovas. Arī  komandas, kuras ieguva pirmās trīs  vietas, tiks apbalvotas  ar braucienu  uz  Amerikāņu vēstniecību  Rīgā.

  Paldies visām skolām par piedalīšanos! Īpašs paldies ASV centra koordinatorei Natalijai Oševerovai par sadarbību! Paldies Stivenam Vickeram par aktīvu iesaistīšanos pasākumā. Paldies skolotājām A.Truskovskai, N.Kaļiņinai, M.Koževņikovai, T.Judajevai un mūsu skolas 11.klašu skolēniem par ieguldīto darbu un atsaucību!  

  Informāciju sagatavoja Daugavpils Centra vidusskolas svešvalodu MK vadītāja Marina Koževņikova

 •  2015.gada 20.novembrī BJC «Jaunībā» notika spēle-konkurss «Ceļojums pa Latgali». Konkursa mērķis-attīstīt audzēkņos interesi par Latgali, veicināt tautas vēsturiskā un kultūras mantojuma apgūšanu un saglabāšanu. Konkursa dalībniekiem vajadzēja izstrādāt oriģinālu maršrutu (kājāmgājēju/autobusu) pa Latgali (Daugavpili, rajonu), kas ļautu klausītājiem paplašināt savas zināšanas par Latgales tautas tradīcijām, kultūras dzīvi, ģeogrāfiju un vēsturi.

  Konkursā jau tradicionāli piedalījās arī mūsu skolas skolēni. Šogad 12.a klases skolnieces izvēlējās maršrutu, veltītu Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienai. Izstrādāta maršruta tēma- Brīvības cīņas Latgalē. Piemiņas maršruts kļuva par savdabīgiem skolēnu pateicības vārdiem tiem kareivjiem, kas drošsirdīgi aizstāvēja mūsu valsts brīvību, mieru un neatkarību. Ceļojuma svētpunkti- poļu un latviešu karavīru apbedījumi un piemiņas vietas. Mūsdienu paaudzei ļoti svarīgi atcerēties pagātnes dramatiskos notikumus, svarīgi zināt un cienīt savas valsts vēsturi.

  Liels paldies konkursa dalībniecēm-Viktorijai Proščenko (12.a klase) un Adrianai Kortenovai (12.a klase). Skolnieces ļoti veiksmīgi prezentēja savu darbu un izcīnīja 1. vietu. 

  Materiālu sagatavoja J.Bendorjusa.

 • (Jānis Peters)

  Ar šiem vārdiem gribas pateikties visiem Centra vidusskolas radošo kolektīvu pārstāvjiem – vokālajam ansamblim un korim O.Čapļas vadībā, dramatiskā pulciņa dalībniekiem, korim T.Pimenovas vadībā, kā arī skolas viesiem – J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolēnu tautas deju ansamblim ,,Kukulečka", kas 17.novembrī sniedza koncertu mūsu skolā valsts svētkiem veltītajā svinīgajā pasākumā. Ar sirsnību un entuziasmu izpildītie priekšnesumi radīja pacilājošu svētku noskaņojumu, vēlreiz atgādinot mums, ka dzīvojam unikālā un skaistā zemē, kurā ikviens var atrast savu vietu un būt laimīgs.

 • 16.novembrī skolas dramatiskā pulciņa dalībnieki (pulciņa vadītāja T.Zeiļa)piedalījās dzejas konkursā ,,Ar mīlestību Latvijai", kas bija veltīts dzejnieku Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai. Konkursā skanēja arī Ojāra Vācieša, Jāņa Petera, Māras Zālītes u.c. autoru dzeja par Latviju. Konkursā uzvarēja Deniss Ivbulis (Raiņa dzejolis ,,Visi vēji") un Elīna Mukāne (Raiņa dzejoļi ,,Mākonīts un mākonīte", ,,Lakstīgala"), 2.vietu ieguva Alīna Andrejeva (M.Bārbales dzejolis ,,Latgalei") un Kristīne Jevsejeva (L.Vāczemnieka dzejolis ,,Mums ticis viszilākais ezers"). 3.vietā ierindojās Zlata Garbuza (G.Ristamecas dzejolis ,,Mūsu Latvija") un Anastasija Gavriļenko (Raiņa dzejolis ,,Divpadsmit mēneši"). Paldies visiem dalībniekiem par radošu pieeju un sirsnīgu attieksmi!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • Lai uzdāvinātu Latvijai dāvanu dzimšanas dienā, arī mūsu skolas 4. klašu skolēni un lielu interesi veidoja darbus, kombinējot dažādus materiālus – koku, naglas, dziju. Savā darbā ar zaļu krāsu viņi attēloja skaistu, zaļu sauszemes teritoriju, ar zilu – Baltijas jūras robežu, tādējādi nostiprinot mācītos tematus par Latviju dabaszinību stundās, bet augšā, noslēdzot kompozīciju, izveidoja Latvijas karoga stilizāciju. Pateicoties sadarbībai ar mājturības skolotājiem Gunāru Gereiko un Tatjanu Baranovsku, izdevās izgatavot darbus un organizēt 4.a un 4.b skolēnu radošo darbu izstādi „Manai Tēvzemei" otrā stāva gaitenī. Skolēnu iedvesmots tapa arī Gunāra Gereiko darbs līdzīgā stilā, kas tika novietots skolotāju istabā. Jauki, ka skolēni uztaisīja mazu dāvanu Latvijai, bet to darīja ar lielu mīlestību un patriotisma jūtām.

  VVS

 • Mūsu Latvija 

  Nav mums kalnu grēdu augstu.
  Nav mums aizas dziļum dziļās.
  Mums ir latvju dainas austas.
  Mums ir Rainis - Aspazija.
  Lāčplēsis ar lāča spēku.
  Sprīdītis ar sirdi cēlu.

  Mums ir lauki - meži, noras.
  Rokas tulznās sastrādātas.
  Mums ir prāts, un stipra griba.
  Varam mēs un gribam darīt.
  Savu zemi - sevī turēt.

  Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

  Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvojums – Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi „Par Latviju". Lāčplēša kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Brīvības cīņās vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts nodibināšanu.

  Lāpu gājiens ir viena no Latvijas Republikas  svētku tradīcijām. Godinot Brīvības cīnītājus, Daugavpilī 11.novembrī plkst 16:30  notika lāpu gājiens, kurā piedalījas arī  Daugavpils Centra vidusskolas skolēni. Īpaša svētku noskaņa, vienotības gars, draudzīga atmosfēra, siltā lāpu gaisma- viss modināja dvēselē patriotiskās jūtas, mudināja apzināties sevi kā vienas valsts pilsoņus. Skolēniem blakus vienā rindā gāja jaunākās māsas un brāļi, vecāki, skolotāji, draugi. Vienības laukumā visus gājiena dalībniekus ar uzrunu sveica Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Mūzika, lāpu gaisma, skaistie apsveikuma vārdi mums ilgi paliks atmiņā.

  11.a  kl. audzinātāja Jevgenija Bendorjusa

 • Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienas priekšvakarā 12.novembrī Daugavpils Centra vidusskolas Latviešu valodas un literatūras MK sadarbībā ar skolas Matemātikas un informātikas MK vadītāju S.Radionovu un direktora vietnieku informātikas jautājumos V.Sučikeju, kā arī Daugavpils Latviešu valodas un literatūras MA metodiķi I.Bohāni rīkoja konkursu ,,Skanošā Latvija" Daugavpils mazākumtautību skolu 11.klašu skolēniem. Šāds konkurss Centra vidusskolā notiek jau trīs gadus pēc kārtas, katru reizi akcentējot kādu spožu šķautni Latvijas kultūrā – mākslā, arhitektūrā, mūzikā, literatūrā, kā arī zinātnē un sportā. Šogad pasākumā piedalījās komandas no Centra vidusskolas, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils 13.vidusskolas, Daugavpils 15.vidusskolas, Daugavpils 16.vidusskolas, Daugavpils 17.vidusskolas un Daugavpils 17.(vakara) vidusskolas.

  Konkursa tematika pamatā bija saistīta ar mūziku –  izciliem dažādu mūzikas žanru autoriem vai izpildītājiem (Oskars Stroks, Raimonds Pauls, grupa ,,Prāta vētra", operdziedātāja Elīna Garanča u.c.), mūzikas tradīcijām (Baltijas studentu festivāls ,,Gaudeamus", Dziesmu svētki, festivāls ,,Muzikālais augusts" u.c.). Vispirms skolēni piedalījās viktorīnā, kurā tika izmantotas balsošanas iekārtas, tāpēc uzreiz varēja redzēt rezultātu, pēc tam risināja krustvārdu mīklu par latviešu valodas sinonīmiem, bet videokonkursā vajadzēja skatīties dziesmu, muzikālu skaņdarbu, filmu, dabas skaņu ierakstus, klausīties dziesmas latviešu valodas dialektos un uzrakstīt atbildes uz jautājumiem. Kā atzina konkursa dalībnieki un viņu pedagogi, uzdevumi nebija viegli, bet konkursā izmantotie materiāli bija saturiski bagāti, aktuāli un izraisīja apbrīnu par Latvijas cilvēku talantu un radošajām spējām.

  Noslēgumā komandas sniedza skanīgu  priekšnesumu, apsveicot visus klātesošos Latvijas dzimšanas dienā – dziedāja ģitāras pavadījumā, lasīja dzeju un pat dejoja tango.

  Konkursā uzvarēja J.Pilsudska Daugavpils poļu ģimnāzijas komanda, 2.vietu ieguva Daugavpils 16.vidusskolas skolēni, bet 3.vietu – Daugavpils 17.(vakara) vidusskolas komanda.

  Paldies skolu komandām, pedagogiem un organizatoriem par atsaucību un ieguldīto darbu! Valsts svētku priekšvakars ir laiks, kad dziļāk ieskatāmies sevī un apzināmies piederību savai tautai, izjūtam atbildību par mūsu valsti un tās nākotni.

  Informāciju sagatavoja Dace Aizpuriete

 •  ,,Liec zobenu zem galvas

  Un dziļi neiemiedz,

  Tavs gods un tēvu zeme

  Tev acis aizvērt liedz!"

  (A.Eglītis)

  Valsts svētku priekšvakarā Daugavpils skolās, arī Centra vidusskolā, notika audzēkņu tikšanās ar ,,Latvijas ģenerāļu kluba" pārstāvjiem. Mūsu skolā viesojās Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba Personāldepartamenta vecākais virsnieks Dmitrijs Nemeņonoks. Viņš bija sagatavojis izsmeļošu un uzskatāmu informāciju par to, kas ir Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, kādas ir to funkcijas, kur tie bāzējas un kas tajos var dienēt. Tika runāts arī par jaunsargu organizāciju, kara tehnikas iegādi un izmaksām, militārajām mācībām, Latvijas karavīru misiju Afganistānā, Kosovā, Mali, Gruzijā u.c.  Lielu vecāko klašu skolēnu interesi izraisīja studiju iespējas Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā, plašāku informāciju par to varēja iegūt arī Vienības laukumā, kur bija izvietots augstskolas stends. D.Nemeņonoks aicināja skolēnus apmeklēt kara un robežsardzes tehnikas izstādi Vienības laukumā un citus Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem veltītos pasākumus.

  Paldies Dmitrijam Nemeņonokam par izsmeļošo un interesanto informāciju par Latvijas bruņotajiem spēkiem. Novēlam izturību, spēku un drošsirdību mūsu valsts aizstāvjiem!

  Informāciju sagatavoja Dace Aizpuriete

  Pasākums «Latviešu karavīrs laikmetu griežos»

  2015.gada 5. un 6. novembrī Daugavpilī notika liels pasākums «Latviešu karavīrs laikmetu griežos».  Pasākuma organizatori ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, biedrība «Latvijas ģenerāļu klubs», LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs.  Pasākuma galvenais mērķis- rosināt interesi par Latvijas vēsturi , veidot izpratni par valstiskumu un patriotismu, par katra cilvēka vietu vēsturiskajos notikumos. Pasākuma pirmajā posmā skolēni piedalījās radošo projektu  konkursā. Tika veidoti dažādas formas darbi , veltīti tēmām «Strēlnieks (karavīrs) manā dzimtā», «Brīvības cīņas Latgalē». Labāko darbu autori saņēma balvu- iespēju piedalīties 5.-6. novembrī interaktīvajā pasākumā  «Latviešu karavīrs laikmetu griežos» kopā ar skautu, gaidu , mazpulku, jaunsargu organizācijām no visas Latvijas.  Pasākumā piedalījās skolu jaunieši vecumā  no 12 līdz18 gadiem. 210 dalībnieki bija sadalīti 14 komandās , katrā komandā 15 jaunieši un instruktors.  Pasākumā plānota izglītojoši sportiska šķēršļu trase pa Daugavpili, izklaidējošs vakara pasākums, svinīgais pasākums Daugavpils universitātē, simboliskā koka stādīšana Eiropas skvērā, svinīgais gājiens, Ata Klimoviča filmas pirmizrāde un daudzi citi pasākumi. Vienības laukumā visiem klātesošajiem bija iespēja apmeklēt zemessardzes, robežsargu, glābēju, kinologu, policistu, bruņoto spēku ieroču un ekipējuma izstādi.  Mūsu skolas audzēkņi aktīvi iesaistījās visās pasākuma aktivitātēs: radošā darba veidošana, orientēšanās ar kontrolpunktiem , gājiens, universitātes svinīgais pasākums. Liels paldies mūsu skolēniem.

  1) Dmitrijs Čuprovs , 6.a klase

  2) Valērija Lakizo, 6.a klase

  3) Viktorija Makoviča, 6.a klase

  4) Deniss Ivbulis, 6.a klase

  5) Lolita Šestakovska, 9.b klase

  6) Liana Šaraņina, 9.b klase

  7) Rihards Ušals, 12.a klase

  8) Artūrs Dvoreckis, 12.a klase

  9) Andrejs Jedigarevs, 12.a klase

  10) Sergejs Tjažkins, 12.a klase

  Skolēni ļoti atbildīgi, godprātīgi izturēja visus orientēšanās spēles pārbaudījumus, uzzināja daudz jauna par dzimto pilsētu, pilsētas un valsts vēsturi. Patīkami, ka komandā «Strēlnieki», kura  orientēšanās sacensībās izcīnīja 2. vietu , bija arī mūsu skolēni - Dmitrijs Čuprovs(6.a klase) un Viktorija Makoviča (6.a klase) . Apsveicam! Malači! 

  Visi pasākuma dalībnieki atzīmēja, ka tas bija interesanti, aizraujoši, jautri. Tas izraisīja patriotisma jūtas, lepnumu par karavīriem, drošības sajūtu. Mēs bijām vienoti: plecu pie pleca, gan lieli, gan mazi.

  Liels paldies skolotājām Svetlanai Beinarovičai, Innai Lobanovai un Jevgeņijai Bendorjusai, kuras iesaistīja savus audzēkņus šajā interesantajā pasākumā, palīdzēja sagatavot radošo darbu atlases konkursam, kuras atbalstīja un visu dienu bija kopā ar saviem audzēkņiem.

 • Lai veicinātu skolēnu interesi un izpratni par dabaszinātņu un matemātikas nozīmi, IPS komandas skolotāji (J. Azareviča,T. Baranovska, M.Ravinska, S. Radionova u.c.) kopā ar klases audzinātāju S. Loktevu organizēja ekskursiju uz SIA „Daugavpils ūdens". Tajā piedalījās Daugavpils Centra vidusskolas 8. a klases skolēni, kas izpētīja, kā darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tās attīra saimnieciskos un lietus notekūdeņus, kā arī no uzņēmumiem ieplūstošos ražošanas notekūdeņus. Mūsdienīgas iekārtas, kas tika iegādātas pateicoties ES fondu un pašvaldības atbalstam, veic kvalitatīvu ūdens attīrīšanu. Tas ļauj saglabāt Daugavas upes un Baltijas jūras ūdeņu kvalitāti atbilstoši Eiropas prasībām.

  Skolēni novēroja visus notekūdeņu attīrīšanas posmus, sākot ar mehānisko attīrīšanu, izmantojot restes un smilšu uztvērējus, beidzot ar ūdens bioloģisko attīrīšanu, izmantojot baktērijas. Viņi papildināja savas zināšanas par maisījumu atdalīšanas metodēm un ūdens kvalitāti ķīmijā, baktēriju nozīmi un dzīves īpatnībām bioloģijā, veica matemātiskos aprēķinus par ūdens patērēšanas un attīrīšanas apjomiem.

  Apkopojot ekskursijā redzēto un piedzīvoto, skolēni izprata savu paradumu un dzīves stila ietekmi uz apkārtējo vidi, apzinājās savu lomu ekoloģisko problēmu risināšanā, kā arī novērtēja dabaszinātņu un matemātikas nozīmi, izvēloties inženiertehniskā virziena profesijas.

  Informāciju sagatavoja Tatjana Baranovska

 •  

   

   

  maxima 2015 web

 • Centra vidusskolas sākumskolas skolotāja Jekaterina Šnaidere pilsētas skolotājiem vadīja meistarklasi, kurā radošā gaisotnē varēja apgūt dekupāžas pamatus. Meistarklases dalībnieki guva interesantas un vērtīgas pamācības, kā oriģināli un skaisti izgreznot sadzīves un interjera priekšmetus – šķīvjus, krūzītes. Visi bija ļoti apmierināti ar savu veikumu un priecīgi par jauniegūto prasmi.

 • 2015.gada 3. novembrī Daugavpils cietoksnī notika patriotiskā spēle «Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus!» Mūsu skolas audzēkņi jau  tradicionāli aktīvi iesaistās šajā pasākumā. Šogad skolu pārstāvēja jau pieredzējusī 12.a klases komanda «Garā stiprie» , kā arī  komanda, kuru organizēja divas mūsu skolas meitenes – Simona Cipina (10.a) un Aļona Didenko (9.a). Svinīgā pasākuma atklāšana, komandu karogi, mūzika-viss radīja īpašu pirmssvētku noskaņojumu. Komandas spēles laikā pierādīja savu izturību, zināšanas un saliedētību. Jauniešu motivācija piedalīties pasākumā liecina par patriotismu un interesi par Latvijas vēsturi un Brīvības cīņu notikumiem, par piederības sajūtu valstij, valsts vēsturei. Spēle- lieliska iespēja iepazīties ar citiem jauniešiem, sadraudzēties, lai komunicētu arī turpmāk. Spēli jauniešiem  organizē biedrība MEDIA GIDS sadarbībā ar LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centru, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas Kara muzeju. Uz pusfinālu tika  aicinātas 20 labākās komandas. Spēles laikā komandu dalībniekiem tika piedāvātas  6 darbnīcas. Kopā ar speciālistiem skolnieki  apguva dažādas zināšanas un prasmes:

  Kā tika izcīnīta Latvijas brīvība;Kā sniegt pirmo medicīnisko palīdzību āra dzīves apstākļos;Kā orientēties pēc dažādām kartēm un kompasa;Komandu došana cīņubiedriem un komandu izpilde;Kā maskēties un pārvietoties slepus;Kas jāievēro, komplektējot ekipējumu.

  Tālāk komandas pēc noteikta maršruta pārvarēja distanci , demonstrēja apmācības laikā gūtās zināšanas un prasmes. No skolniekiem bija vajadzīga laba sportiskā sagatavotība, vienotība un disciplīna. Mūsu skolas audzēkņi veiksmīgi tika galā ar nopietniem pārbaudījumiem. Un kaut finālā mūsu komanda netika, visi dalībnieki saņēma pateicības diplomus par pašaizliedzīgu misijas izpildi piedzīvojumu spēlē «Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus!»

  Paldies mūsu skolas 12. a klases skolēniem Rihardam Ušalam, Andrejam Jedigarevam, Artūram Dvoreckim, Viktorijai-Angelinai Repšai, Olgai timofejevai, Kristīnai Jevsejevai.

  Paldies drošsirdīgajām un aktīvajām  meitenēm Simonai Cipinai un Aļonai Didenko, kuras izveidoja komandu kopā ar saviem draugiem.

  Informāciju sagatavoja 12.a klases audzinātāja J. Bendorjusa.

 • 2014.gada 14.novembrī Latgales novada skolu 10.-12. klašu skolēni pulcējās Latgales vēstniecībā GORS Rēzeknē, kur notika Kultūras kanona konkursa 2014-2015 pirmā kārta. Šī gada kultūras kanona konkursa ietvaros skolēnu uzdevums bija identificēt konkrētu ģimeni savā novadā, kura kopj kultūras tradīciju. Tika vākti materiāli par izvēlēto ģimeni, izzinot arī konkrēto tradīciju.

  Konkursu organizēja Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Valsts izglītības satura centru. Pasākuma galvenais mērķis bija veicināt skolēnu interesi par Latvijas kultūras vērtībām un tradīcijām, kas tiek koptas un uzturētas ģimenēs, dažādos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados, kā arī rosināt interesi par kultūras kanona tradīcijām.

  Kultūras kanona konkursā piedalījās vairākas Latgales skolas, kā arī Daugavpils Centra vidusskola, kuras audzēkņi pētīja kora tradīcijas nozīmi Latvijā. Šī tradīcija rūpīgi tiek saglabāta un kopta mūsu novadnieces Terēzes Brokas ģimenē. Dziedāšana korī latviešiem kļuva par ceļu, kā apliecināt savu nacionālo piederību un kopīgi paust nākotnes ideālus.

  Daugavpils Centra vidusskolas skolēni pateicas Terēzei Brokai par sadarbību un neaizmirstamo stāstu.

  Materiālu sagatavoja skolotāja J. Bendorjusa.

 • Mūsu skolas bioloģijas skolotāju Rutas Puidas un Gaļinas Uzlovas metodiskais darbs dabaszinībās ir augstu novērtēts Latvijā un iekļauts 5 labāko darbu skaitā, kurus Bērnu Vides skola prezentēs šonedēļ Nīderlandē. Tas ir nodarbību cikla sadaļa dabaszinībās "Baltais..."

 • Latvija ir brīnumskaista zeme, kuru senči atstājuši mantojumā mums, nākamajām paaudzēm. Pieminot nozīmīgākos Latvijas pagātnes notikumus un izvērtējot pašu paveikto savas valsts labā, Centra vidusskolas skolēni un pedagogi piedalījās daudzos valsts svētku pasākumos savā skolā un pilsētā. Klašu audzinātāji dalījās pieredzē ar pilsētas skolu pedagogiem un direktoru vietniekiem par to, kā ieaudzināt skolēnos dzimtenes mīlestību, atbildības sajūtu un pilsonisku attieksmi pret savu valsti un sabiedrību, kurā dzīvojam. Vairāku klašu skolēni 7.novembrī devās uz Latvijas robežsardzes 95.gadu jubilejai veltīto parādi Vienības laukumā, kuras emocionāli saviļņojošākais brīdis bija četru helikopteru lidojums virs skatītāju galvām ar vējā plīvojošu valsts karogu. Lāčplēša dienā skolā notika klases stundas, aktu zālē varēja aplūkot plakātu izstādi, bet skolas foajē iepazīties ar Lāčplēša dienas vēsturiskajiem notikumiem skolēnu un pedagogu sagatavotajās prezentācijās.  Vakarā skolas kolektīva pārstāvji piedalījās lāpu gājienā, tādējādi rudenīgajā vakarā iededzot gaismu par Latvijas brīvību, drošību un mierīgu nākotni. Valsts svētku priekšvakarā Latviešu valodas un literatūras MK sadarbībā ar kolēģiem organizēja konkursu ,,Modernā Latvija" Daugavpils mazākumtautību skolu 11.klašu skolēniem, kurā labu sniegumu parādīja arī mūsu skolas komanda, ierindojoties to Daugavpils skolēnu vidū, kas labi pārzina aktuālākās tendences mūsdienu Latvijas kultūrā, ekonomikā un tehnoloģijās. Izvērtējot rudens mēnešos paveikto, Latvijas 96.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā tika apbalvoti skolēni, kas aktīvi piedalījās skolas dzīvē un dažādos konkursos. Viens no tādiem bija sēņu fotogrāfiju konkurss, kuru rudenī organizēja bioloģijas skolotāja M.Skutele. Šis rudens Latvijā bija neparasti silts un bagātīgs, tāpēc daudzi, īpaši 1.un 5.klašu skolēni, aktīvi piedalījās konkursā, fotogrāfijās atklājot ne vien sēņu daudzveidību, bet arī skaisto Latvijas dabu un savu sirsnīgo attieksmi pret to. Priecē tas, ka skolēni pavada laiku brīvā dabā, fotografē tajā notiekošos procesus un labprāt dalās savos iespaidos ar citiem.

  Valsts svētkiem veltītajos koncertos uzstājās skolas vokālais meiteņu ansamblis, skolas kori O.Čapļas un T.Pimenovas vadībā, dramatiskā pulciņa dalībnieki, Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi. Viesu vidū bija Centra vidusskolas absolvente, trīskārtējā Eiropas čempione brīvajā cīņā un Pasaules čempionāta bronzas medaļas ieguvēja Anastasija Grigorjeva. Savā uzrunā klātesošajiem viņa novēlēja būt savas zemes patriotiem, nepadoties grūtību priekšā, bet attīstīt savas spējas un talantus. Viņa uzsvēra, ka ,,Latvijā ir fantastiski cilvēki, kas virzīs savu valsti uz priekšu".

  Pēc dažām dienām mēs svinēsim savas valsts neatkarības dienu. Katrs savu zemi redzam un mīlam savādāk, taču mūs vieno lepnums par tās skaistumu un labi padarīta darba sajūta.

  Priecīgus svētkus!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • 13.novembrī Daugavpils Centra vidusskolas Latviešu valodas un literatūras MK sadarbībā ar skolas Matemātikas un informātikas MK  vadītāju S.Radionovu un direktora vietnieku informātikas jautājumos V.Sučikeju, kā arī Daugavpils Latviešu valodas un literatūras MA metodiķi I.Bohāni rīkoja konkursu ,,Modernā Latvija" Daugavpils mazākumtautību skolu 11.klašu skolēniem. Pasākumā piedalījās Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja, Daugavpils 15.vidusskolas, J.Raiņa 6.vidusskolas, Daugavpils 16.vidusskolas, Daugavpils 9.vidusskolas, Daugavpils 17.vidusskolas, Daugavpils 17. (vakara) vidusskolas, Daugavpils 13.vidusskolas un Daugavpils Centra vidusskolas komandas.

  Skolēni prezentēja savu mājas darbu ,,Mēs modernajā Latvijā", pēc tam, izmantojot balsošanas iekārtas priekšrocības, noskaidroja savas zināšanas par jaunākajiem Latvijas sasniegumiem arhitektūrā, zinātnē, tehnoloģijās, mūzikā, ekoloģijā, literatūrā, kultūrā u.c. jomās.  Spēlē ,,Risks" skolēni paši varēja izvēlēties dažādas grūtības pakāpes jautājumus par kādu jomu.

  Pasākuma noslēgumā tika apkopoti rezultāti un pasniegti diplomi uzvarētājiem un pateicības raksti dalībniekiem. Vislabākos rezultātus uzrādīja Daugavpils 15.vidusskolas komanda. Apsveicam ar uzvaru! Paldies organizatoriem, visiem dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu un svētku sajūtu!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • 11nov 2014

 • 1.vieta Daugavpils pilsētas skolēnu sporta spēļu sacensībās volejbolā meitenēm (1999.- 2000. dz.g.)

   

  • Jeļena Petrova  9.b kl.
  • Nataļja Piļdika  9.b kl.
  • Alīna Larionova  9.b
  • Tatjana Bogdanova  8.a kl.
  • Renata Isajeva  8.a kl.
  • Diāna Mihailova  7.a kl.
  • Anastasija Vorobjova  7.a kl.
  • Amalija Petrova  7.b kl.
  • Karina Filipenko  7.b kl.

  Sporta skolotājs Sergejs Forsjuks

  Lai veicas Latgales reģiona skolēnu finālsacensībās volejbolā!

 • Valsts svētkiem veltīto pasākumu ietvaros 6.novembrī Centra vidusskolas klašu audzinātāji bija sagatavojuši atklātās klases stundas, kuras apmeklēja pilsētas skolu direktoru vietnieki un klašu audzinātāji. Stundu tēmas bija saistītas ar Latvijas un Daugavpils kultūru, vēsturi, mākslu un jauniešu aktivitātēm. Vispirms visiem dalībniekiem tika rādīta prezentācija par patriotisko audzināšanu skolā, pēc tam skolēni un dalībnieki devās uz atklātajām stundām. 4.a un 8.a klases audzinātājas S.Skrupska un G.Uzlova bija sagatavojušas klases stundu ,,Mana dzimtene", kurā tika akcentēts tas, ko paši skolēni ir izdarījuši un vēl varētu izdarīt savas pilsētas labā. Īpaši tika uzsvērta skolēnu loma apkārtējās vides sakopšanas darbos, kā arī reto augu – savvaļas orhideju – augšanas vietu apzināšanu un sakārtošanu Stropu mežā. 9.b klases audzinātāja Svetlana Beinaroviča 8. un 9.klašu skolēniem bija sagatavojusi konkursu ,,Latvija pasaulē, es – Latvijā", kurā tika ietverti Latvijas vēstures un ģeogrāfijas pamatjautājumi, kā arī jautājumi par mūsdienu Latviju. Konkursā uzvarēja 8.b klase. 6.a klases audzinātāja Nataļja Kaļiņina rādīja atklāto stundu ,,Latvija – ES dalībvalsts", kurā skolēni tika iepazīstināti ar interesantiem faktiem par Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī tika noskaidrots skolēnu viedoklis par to, kādi ieguvumi un varbūt arī zaudējumi ir Latvijai kā ES dalībvalstij. 11.a klases audzinātaja Jevgenija Bendorjusa rādīja atklāto stundu ,,Daugavpils kanons: vienas pieredzes stāsts". Īpaši saistošs un sirsnīgs bija skolotājas Bendorjusas stāstījums par mākslinieku Kārli Mudeli, kura darbi šobrīd izstādīti Centra vidusskolā. Noslēgumā skolotāji piedalījās semināra izvērtēšanā. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar senlatviešu rakstu zīmēm un viņiem bija dots izvēlēties sev tuvāko no koka darinātu zīmi veiksmei un aizsardzībai. Lūk, ko par semināru raksta daži apmeklētāji. ,,Paldies skolotājai Bendorjusai par viņas lielo sirdi un patriotisko attieksmi pret dzimto pilsētu!" ,,Ļoti izzinoša klases stunda par Eiropas Savienību. Skolēni darbojās ar lielu interesi, paldies skolotājai par ieguldīto darbu!" ,,Ļoti patika,  ka stundu 4.un 8.klasei vadīja vecāko klašu skolēni. Jauka ideja sadarbībai." ,,Paldies par pārdomātu vēsturisku konkursu 8.-9.klasēm. Skolotāja ir lieliska pasākuma vadītāja."

  Paldies pilsētas skolu pārstāvjiem par atsaucību un pasākuma organizatoriem par pilsoniskās atbildības stiprināšanu un svētku noskaņas radīšanu skolā!

  Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete

 • 31.oktobrī 2014.gadā Daugavpils cietoksnī notika patriotiskā spēle «Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!» Mūsu skolas komanda «Daugavpils sargi» arī saņēma mobilizācijas pavēsti.

  Aizraujošā piedzīvojumu spēle jauniešiem notiek vairākas Latvijas pilsētās: Valmierā, Grobiņā, Lielvārdē, Daugavpilī, Gulbenē, Rīgā, Tukumā, Jelgavā, Siguldā.  Pasākums notika Latvijas Republikas Nacionālo Bruņoto spēku paspārnē.

  Daugavpils spēlē piedalījās 20 komandas no dažādām pilsētas un novada skolām. Mūsu skolu pārstāvēja 11.a klases skolēni Rihards Ušals, Artūrs Dvoreckis, Andrejs Jedigarevs, Olga Timofejeva, Anna Taraskova, Viktorija-Angelīna Repša. Savā motivācijas vēstulē, kuru vajadzēja sūtīt uz spēles štābu, mūsu jaunieši pamatoja savu vēlmi piedalīties spēlē tā:

  • pilnveidot zināšanas Latvijas vēsturē
  • paust patriotisko nostāju pret savu valsti
  • apzināties brīvības cīņu notikumu nozīmi katra pilsoņa un visas valsts liktenī
  • piedzīvot piederības sajūtu valstij, valsts slavenajai vēsturei
  • iepazīties ar jauniešiem, kurus ar mums vieno mīlestība pret valsti, nacionālo valodu, vēsturi un kultūru.

  Pasākums ilga visu dienu. Vispirms jaunieši tika apmācīti nodarbībās: pirmās mediciniskās palīdzības sniegšana āra dzīves apstākļos, pārvietošanās pēc kartes un kompasa, komandu došana un izpilde, Latvijas Brīvības cīņu vēsture, slēpta pārvietošanās , ekipējuma komplektēšanas principi. Dienas otrajā pusē jaunieši devās misijas skrējienā. Skolas komanda «Daugavpils sargi» godam izturēja visus pārbaudījumus, demonstrējot saliedētību, sportisko garu un neatlaidību cīņā.

  Skola izsaka lielu pateicību 11.a klases audzēkņiem par pašaizliedzīgo darbu spēlē. Nākamgad noteikti mūs visus gaidīs jauns izaicinājums un jauna spēle!

  11.a klases audzinātāja J. Bendorjusa.

 • 21.oktobrī 2014.gada DCV 2.stāva foajē notika 11.a klases skolnieces Marijas Oļipovas  radošo darbu izstāde.

  Intervijā Marija pastāstīja par sevi un saviem darbiem:

  «Dzīvē man ir divas mīlestības- mūzika un glezniecība. Kopš bērnības mani valdzināja burvīga skaņu, krāsu, līniju pasaule. Mācījos mākslas skolā, tomēr vienmēr gribēju pilnveidot savu muzikālo izglītību.

  Radīt izstādi mani iedvesmoja slavenā komponista Modesta Musorgska klavieru cikls «Izstādes gleznas». Dzīve ir neatkārtojami skaista, cilvēkam atliek tikai šo skaistumu saskatīt. Es raugos dabā, cilvēku acīs, meklēju varoņus grāmatās. Visus savus novērojumus, pat noslēpumus, visas savas domas un jūtas mēģinu atspoguļot darbos. Gleznu radīšanu es salīdzinātu ar sevis izzināšanu. Tas nevar apnīkt, tas tikai vairāk aizrauj un velk uz priekšu.

  Es aicinu savus skatītājus aizraujošā pastaigā pa mūzikas un krāsas pasauli».

  Izstādē valdīja sirsnīga un draudzīga atmosfēra. Jauno mākslinieci sveica klasesbiedri, klases audzinātāja J.Bendorjusa. Pasākuma laikā skanēja Modesta Musorgska mūzika. Mūzikas skolotāja T. Pimenova stāstīja par komponista muzikālo pasauli . Vizuālās mākslas skolotāja O.Asačova atzīmēja Marijas talantu, dziļo dvēseli un optimistisko pasaules skatījumu. Lielu rožu pušķi Marijai uzdāvināja direktores vietniece audzināšanas darbā T. Zeiļa. Burvīgā mūzika, krāsas, vārdi-viss savijās kopā, radot neatkārtojamu atmosfēru. Klases biedri atzinās, ka izstāde palīdzēja viņiem labāk uzzināt savu klases biedreni, ieraudzīt viņas neatkārtojamo pasaules redzējumu. Skolēni atzinās, ka Marijas izstāde lika  no jauna paskatīties uz ierastām un ikdienišķām lietām.

  Mēs  sveicam Mariju ar nozīmīgu posmu dzīvē un novēlam iedvesmu un spēku!

  11.klases audzinātāja J.Bendorjusa.

 • 2013.gada 21.novembrī  pilsētā  notika  krievu folkloras festivāls. 5. klašu skolēni pulcējās 10. vidusskolā, lai jautri un lietderīgi pavadītu laiku. Pasākuma galvenais uzdevums - rosināt un aktivizēt interesi par krievu kultūras tradīcijām, kā arī attīstīt skolēnu radošās spējas.

  Folkloras festivālā piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi. Tās ir 5.a un 5. b klases skolnieces- Diāna Petunova, Viktorija Vasjukova, Darja Luščika un Anastasija Jankovska. Paldies meitenēm par piedalīšanos festivālā! Paldies krievu valodas skolotājām Valentīnai Harjkovai un  Jevgeņijai Bendorjusai par skolēnu sagatavošanu pasākumam!

 • 2013. gada 17.-22. novembrī  Daugavpils Centra vidusskolas skolotāju un skolēnu delegācija viesojās Turcijā, realizējot Comenius starptautisko projektu „Explore it in the way before It fades away". Šajā  braucienā piedalījās Centra vidusskolas direktore N.Hetmane, projekta koordinatore N.Kaļiņina, bioloģijas skolotājas T.Baranovska un G.Uzlova, kā arī 12.b klases skolēni D.Baško, V.Ševčika un V.Janšins. Skolas delegācijai tika piedāvāta unikāla iespēja iepazīties ar daudzveidīgo un neparasto Turciju, iedziļināties Turcijas kolorītā un izbaudīt kultūras daudzveidību. Kopā ar Latvijas delegāciju Turcijā viesojās arī projekta partneri no Rumānijas un Itālijas.

  Šī projekta ietvaros notika endēmisko augu pētīšana, apmeklējot Karakasas arborētumu ar retiem un unikāliem augiem, Uludagas Universitātes Bioloģijas katedras herbāriju, kā arī piedaloties skolas darba sesijās un veidojot projekta darba stūrīti.

  Projekta dalībniekiem tika piedāvāta plaša programma, kas iepazīstināja ar unikāliem dabas un pazīstamiem vēsturiskajiem objektiem, kā Ojlata kalni, alas un ūdenskritumi, Stambulas ielas, tirgus, pilis un mošejas, Inegolas novadpētniecības muzejs, pilsēta Bursa u.c. Tika organizēts arī brauciens ar kuģi pa Bosforu.

  Skolas, pilsētas un rajona vadība palīdzēja projekta komandai organizēt plašu kultūras programmu, iepazīstinot ar Turcijas tradicionālo kultūru, mūziku, ēdieniem u.c. Tas deva iespēju izbaudīt silto un saulaino Turcijas austrumu atmosfēru.

  Projekta darbs tika plaši atspoguļots Turcijas vietējā presē, jo projekta dalībnieki tika uzaicināti uz tikšanos ar Inegolas pilsētas izglītības pārvaldes vadītāju, pilsētas mēru un Bursas reģiona vadītāju, kuri arī bija ļoti ieinteresēti endēmisko augu saglabāšanā un atbalstīja šo projektu vietējā līmenī.

  Paralēli zinātniskajam darbam (fotogrāfiju un herbāriju vākšanai, biotopu izpētei, endēmisko augu noteikšanai) dažādu valsts delegāciju pārstāvjiem bija iespēja attīstīt komunikācijas prasmes, angļu valodu un radošās spējas, kas palīdzēs turpmāk sekmīgai projekta realizēšanai.

  Informāciju sagatavoja Centra vidusskolas skolotājas N.Kaļiņina un T.Baranovska

 • 3.a klases vecāku vārdā  gribu izteikt pateicību skolas kolektīvam par „Drošības stundas" organizēšanu mūsu bērniem. Stundas laikā ar bērniem veidoja dialogu  policisti, kas interesanti un atraktīvi stāstīja skolēniem par ceļu noteikumu ievērošanu, bērnu uzvedības noteikumiem uz   ielām un transportā. Uzdodot jautājumus policisti ne tika pārbaudīja bērnu zināšanas, bet ļoti mērķtiecīgi nostiprināja šīs zināšanas ar viktorīnas un veiksmīgas komunikācijas palīdzību.

  Vēlams, lai šādas izzinošas stundas skolā tiktu organizētas regulāri un tajās piedalītos pēc iespējas vairāk skolēnu.

  Jeļena Šapkova,

  skolnieces Alīnas mamma

 • 15. novembrī Marka Rotko mākslas centrā svinīgā gaisotnē norisinājās pašvaldības apbalvojuma – prēmijas ,,Gada balva" –  pasniegšanas ceremonija. Balva tika pasniegta vairākās nominācijās, un vienu no tām par izciliem panākumiem sportā ieguva mūsu skolas 11.a klases skolnieks Andris Jahimovičs.  Lai izdodas arī turpmāk izcīnīt spožas uzvaras paukošanā visaugstākajā līmenī! Savukārt Daugavpils pilsētas domē par izcīnīto uzvaru Latvijas futbola 1. līgā tika sveikti futbola komandas "Daugava" dalībnieki, tai skaitā divi mūsu skolnieki – Sergejs Vasiļjevs (11.a klase) un Nikita Dobrotuļins (12.b klase). Vēlam veiksmi un panākumus virslīgā!

 • Šis gads visā Latvijā ir īpašs, jo 18.novembrī svinēsim savas valsts 95. gadadienu. Mūsu zemes un tautas vēsture ir nesalīdzināmi senāka, taču pašiem savas valsts līdz 1918. gada 18. novembrim latviešiem nebija. Lai godam sagaidītu šo nozīmīgo jubileju, Daugavpils Centra vidusskolas skolēni un pedagogi tam gatavojās īpaši. Vispirms jāpiemin skolas kolektīva dalība Lielajā Rudens talkā, kurā tika sakopta daļa Daugavas krasta un Stacijas ielas tuvumā esošā teritorija. Savukārt par skolas rotāšanu nodarbojās skolotājas O.Barkovska un T.Baranovska kopā ar saviem audzēkņiem. Liels paldies par gaumīgo noformējumu!

  Valsts svētku nedēļa aizsākās ar Lāčplēša dienas svinībām 11. novembrī, daudzi skolas pedagogi un skolēni piedalījās Lāpu gājienā un Lāčplēša dienas svētku koncertā Vienības laukumā. 12. novembrī Latviešu valodas un literatūras MK skolotāji bija sarīkojuši viktorīnu "Teiksmainā Latvija", kurā piedalījās desmit Daugavpils vidusskolu 11. klašu komandas.

  13. novembrī skolā notika svinīgais svētku koncerts vecāko klašu skolēniem, kurā ar skanīgām un uzmundrinošām melodijām lietainajā rudens dienā klausītājus iepriecināja pūtēju orķestris "Daugava". Saviļņojošus mirkļus svinīgā sarīkojuma laikā klātesošie piedzīvoja, kad direktores vietniecei ārpusklases audzināšanas darbā Tamārai Zeiļai tika pasniegts Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra atzinības raksts, un mēs, Daugavpils Centra vidusskolas kolektīvs, esam ļoti gandarīti par atzinīgo savas kolēģes radošo un profesionālo spēju novērtējumu. No visas sirds novēlam panākumus, daudz patīkamu un neaizmirstamu notikumu arī turpmāk!

  14. novembrī par godu Tautas dzejnieka Ojāra Vācieša 80 gadu jubilejai Tamāra Zeiļa ar atbalsta komandu organizēja literāru pēcpusdienu "Tu esi Latvija!", kurā skanēja Ojāra Vācieša dzeja skolēnu izpildījumā un dziesmas ar dzejnieka vārdiem. Uz pasākumu bija ieradušies daudzi – gan dažādu mācību priekšmetu skolotāji, gan pamatskolas un vidusskolas klašu skolēni. Priecē tas, ka iepriekšējā mācību gadā iesāktā tradīcija – rīkot literāru pēcpusdienu kāda latviešu dzejnieka piemiņai – ir guvusi atsaucību un atzinīgu skatītāju novērtējumu.

  15. novembrī, pašā valsts svētku priekšvakarā, sākumskolas un pamatskolas skolēni apmeklēja svētku koncertu, kurā skanēja valsts himna, tika teikti skaisti vārdi par Latviju, dziedāja Centra vidusskolas vokālie ansambļi un kori O.Čapļas un T.Pimenovas vadībā. Liels paldies mūzikas skolotājām par atbildīgo un nozīmīgo darbu valsts svētku pasākumu norisē.

  Valsts svētku nedēļu noslēdza vēstures un sociālzinību skolotāju MK rīkotais konkurss "Latvija pasaulē" 8.-9. klašu skolēniem. Konkursa mērķis –  aktualizēt jautājumus par Latvijas politisko situāciju, valsts pārvaldes struktūru, izcilākajām personībām un nozīmīgākajām kultūrvēsturiskajām vietām. Tajā uzvarēja 8.b klases komanda. Jāpiebilst, ka vēstures un sociālzinību skolotāji organizēja arī  Lāčplēša dienas un 18. novembra plakātu veidošanu. Skatītāju simpātijas izpelnījās 5.a klases skolnieces Rimmas Žižmanovas veidotais plakāts.

  Valsts svētku nedēļa skolā ir noslēgusies, bet mūs vēl gaida daudzi svētku pasākumi pilsētā un valstī. Lai izdodas godam nosvinēt mūsu Latvijas 95. gadadienu!

 • Daugavpils Centra vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā un vidusskolas teātra pulciņa vadītāja Tamāra Zeiļa ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Atzinības rakstu.

  zeila atziniba

 • Šī gada 5. novembrī Daugavpils Centra vidusskolas Svešvalodu MK skolotāji sadarbībā ar ASV centru un VPIP izglītības metodiķi rīkoja angļu valodas konkursu ,,American Day" pilsētas skolu 11.klašu skolēniem ar mērķi rosināt un aktivizēt interesi par angļu valodu. Pasākumā piedalījās deviņu skolu komandas četru cilvēku sastāvā. Vidusskolēniem bija iespēja parādīt un paplašināt savas zināšanas par ASV vēsturi un kultūru ne tikai izzinošos, bet arī izklaidējošos konkursos. Komandām tika piedāvāti jautājumi un uzdevumi angļu valodā piecās ,,stacijās". Visiem īpaši patika pēdējā ,,stacija" ,,Spelling Bee" – tas bija pārsteigums!

  Vislabāk savas zināšanas par ASV vēsturi un kultūru apliecināja Daugavpils valsts ģimnāzijas komanda un ieguva 1.vietu. 2.vietu ieguva Daugavpils Poļu ģimnāzijas un Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja skolēni, bet 3.vietu – Daugavpils 13.vidusskolas komanda. Katra komanda saņēma diplomu par piedalīšanos konkursā, kā arī nelielu dāvanu no ASV centra un VPIP metodiķes I.Ustinovas.

  Paldies visām skolām par piedalīšanos! Paldies ASV centra koordinatorei Natalijai Oševerovai par sadarbību! Paldies skolotājām A.Truskovskai, N.Kaļiņinai, T.Šestakovai, T.Judajevai un mūsu skolas 11.klašu skolēniem par ieguldīto darbu un atsaucību!

  Informāciju sagatavoja Svešvalodu MK vadītāja Marina Koževņikova

 • Latvijas pilsētas un novadi ir apvīti teiksmainiem nostāstiem un leģendām par nogrimušām pilīm, gaisā lidojošiem ezeriem, neparastiem cilvēkiem un notikumiem. Gadsimtu gaitā mūsu zemē ir radīti daudzi arhitektūras un mākslas šedevri, par kuriem esam sajūsmā gan mēs paši, gan ārzemju viesi. Mums ir izcili rakstnieki un dzejnieki, kuru varoņi un simboliskie tēli kļuvuši par neatņemamu Latvijas kultūras daļu.

  Lai rosinātu skolēnu interesi un nostiprinātu zināšanas par nozīmīgākajiem Latvijas kultūras faktiem, valsts svētku nedēļas ietvaros 12. novembrī  Daugavpils Centra vidusskolas Latviešu valodas un literatūras MK sadarbībā ar VPIP izglītības metodiķi latviešu valodas jautājumos rīkoja viktorīnu ,,Teiksmainā Latvija" Daugavpils mazākumtautību vidusskolu 11. klašu skolēniem. Tajā tika ietverti jautājumi par Latvijas galvaspilsētas Rīgas un vēsturisko novadu –  Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales –kultūru, kā arī radošs uzdevums – viktorīnas dalībniekiem vajadzēja sacerēt teiku par Daugavpili. Viņu radošo fantāziju rosināja uzdevumu saturam atbilstoši video materiāli un mūzika.

  Viktorīnā piedalījās 10 skolu komandas 4 cilvēku sastāvā. Vislabāk savas zināšanas par mūsu valsti apliecināja Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja komanda un ieguva 1.vietu. 2. vietā ierindojās Daugavpils 9. vidusskolas, bet 3. vietā – Daugavpils Poļu ģimnāzijas un Daugavpils 3. vidusskolas skolēni. Atzinīgi tika novērtēts arī Daugavpils 6. vsk., Daugavpils 10. vsk., Daugavpils 13. vsk., Daugavpils 15. vsk., Daugavpils 16. vsk. un Daugavpils 17. vsk. komandu darbs.

  Paldies viktorīnas organizētājiem, dalībniekiem, viņu pedagogiem par ieguldīto darbu! Sveiciens visiem valsts svētkos, lai mūsu darbi un domas veido stipru un vienotu Latviju!

  Informāciju sagatavoja Dace Aizpuriete

 • Centra vidusskolas skolēni tiekas ar jaunatnes organizāciju apvienības ,,IMKA Latvija" vadību.

  Šī gada 9.-10. novembrī Daugavpils Centra vidusskolā skolas 8., 9. un 10. klašu pārstāvji tikās ar jaunatnes organizāciju apvienības ,,IMKA Latvija" prezidenti Guntu Kelli un biroja vadītāju Lindu Ūzuliņu. ,,IMKA Latvija" ir starptautiskās organizācijas YMCA pārstāve Latvijā, kas darbojas ar mērķi neformālās izglītības ietvaros sniegt jauniešiem dažāda veida informāciju par viņus interesējošām tēmām: projektu darbs, iesaistīšanās brīvprātīgo kustībā Latvijā un pasaulē, cilvēktiesību jautājumi u.c. Otra būtiska šīs organizācijas funkcija ir rosināt jauniešus aktīvi darboties, iesaistīties dažādos projektos, veicināt savstarpējo toleranci, komunikācijas spējas un pilsonisko atbildību.

  Kā paskaidroja organizācijas vadītāja, nosaukuma izvēle šai jauniešu organizāciju apvienībai nav nejauša. IMKA nozīmē integrāciju(sieviešu un vīriešu, dažādu tautību un sociālo slāņu pārstāvju u.c.), mobilitāti (organizēt jauniešu apmaiņu, apmācību, brīvprātīgo darbu), kristīgās vērtības (cieņu, mīlestību, godīgumu, atbalstu), aktualitāti (elastību, piemērošanos izmaiņām). Organizācija darbojas ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.

  Abās tikšanās dienās jaunieši iesaistījās dažādās aktivitātēs un atraktīvos vingrinājumos, taču galvenā nodarbību tēma bija saistīta ar projekta darbu, akcentējot būtiskāko: projekta ideju, nozīmību, mērķauditoriju, finansējumu. Skolēniem pašiem bija jāpiedāvā savas idejas, kuras tika apkopotas, un rezultātā tika nolemts sagatavot labdarības akciju ,,Mēs jūs atceramies!" veco ļaužu pansionāta iemītniekiem. Noslēgumā Gunta Kelle un Linda Ūzuliņa izteica atzinību skolēniem un viņu koordinatorei skolotājai Jevgenijai Bendorjusai par lielisku sadarbību, kā arī pateicās skolas administrācijai par iespēju tikties un nodrošināt turpmākās sadarbības iespējas ar Centra vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem, savukārt skolēni bija ļoti gandarīti par saturīgi pavadīto laiku un gūtajām idejām.

  Informāciju sagatavoja skolotājas Jevgenija  Bendorjusa un Dace Aizpuriete

 • Tas bija jauki! Šī gada 5. novembrī  Daugavpils Centra vidusskolas aktu zālē 4.klašu un 5.klašu skolēniem notika izglītojoši – interaktīvs konkurss ,,D r o š ī b a    u n   v e s e l ī b a", lai atgādinātu un pievērstu uzmanību pastāvošajiem dzīvības drošības jautājumiem mājās, skolā, uz ielas un veicinātu  drošas uzvedības iemaņu attīstību, pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu, saudzīgu attieksmi pret savu veselību, darbu komandā. Devīze skanēja: „Iemācies paredzēt bīstamo, attīsti prasmi palīdzēt un saglabā veselību".

  Pirmais pārsteigums skolēnus sagaidīja zālē – tie bija lieli, skaisti, mīļi, Latvijā labi pazīstamie dzīvnieciņu prototipi:  inspektors – Runcis Rūdis un Bebrs Bruno policijas tēlā. Bija ieradies Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektors Aleksandrs Ščagins, BJC ,,Jaunība" kluba ,,Fortūna" vadītāja Valentīna Rudņeva, DCV sociālais pedagogs Gaļina Ostrovska un DCV pulciņa ,,Veselību veicinošā skola" vidusskolnieki.

  Aktu zāle bija pienācīgi iekārtota, ar dažādiem stafešu piederumiem, galdiņiem, jautājumiem. Arī skolēni pirms tam par tematu ,,Drošība" un ,,Veselība" bija ieguvuši informāciju klases audzināšanas stundās, izdomājuši komandas saukli jeb moto un ietērpušies sporta tērpos. Komandām tika ierādīta vieta un izskaidroti konkursa noteikumi. Visi skolēni iekšēji smaidīja un vienlaicīgi uztraucās.

  Sākās konkurss. Pirmā kārta tika nosaukta ,,D r o š ī b a    m ā j ā". Visas klases nostājās rindā viens aiz otra. Katras komandas pirmajam skolēnam tika iedota policista cepurīte, kuru bija jāuzģērbj, pēc komandas ,,STARTS" - jāizlien caur vingrošanas riņķi, jāapskrien ap krēslu, jāatbild uz jautājumu pie galdiņa (rakstiski), jāapskrien savu grupu un nākošajam grupas biedram ir jāiedod cepurīte. Tādējādi grupa turpināja šo posmu, līdz visi bija beiguši. Katras pieturas punktu vērtētāji saskaitīja punktus un kārtības policijas nodaļas inspektors tos ierakstīja vērtēšanas tabulā.

  Konkursa otrais pārbaudījums saucās ,,P i r m ā    p a l ī d z ī b a ". Šoreiz savu komandas saukli – moto izkliedza nākošā (4.b) klase. Otrajā tūrē bija jāizlien cauri vingrošanas riņķim, jāpaņem tenisa nūja, jāuzliek virsū neliela, mīksta bumbiņa, jāapskrien ap krēslu ar tenisa nūju rokā, bumbiņu jāieliek grozā, jāatgriežas atpakaļ pie galdiņa, jāatbild uz jautājumu par pirmo palīdzību, jāatdod cepurīti. Cik tas prasīja spēka un sviedru! Bet skolēni, malači, neko nesajauca un izpildīja pareizi.

  Trešā tūre bija sagatavota par ,,U z v e d ī b u    s k o l ā". Bija jāaizskrien līdz krēslam, jāpaņem papīra lapa, jāsaburza, jātrāpa vingrošanas riņķī, jāatbild uz jautājumu, jāizņem no vingrošanas riņķa saburzītais papīrs, jātrāpa grozā (kamēr sanāk), jānodod cepurīti nākošajam. Tas arī nebija viegli! Taču labi, ka policijas inspektori – Runcis Rūdis un Bebrs Bruno uzmundrināja, palīdzēja, neatļāva slinkot!

  Pēdējais pārbaudījums - ,,D r o š ī b a    u z   i e l a s". Skolēni jau bija noguruši! Uztraukums pieauga. Taču par skolēnu veiklību varēja tikai brīnīties! Bija jāizģērbj cauri vingrošanas apli, jāpaņem no groza mīksto bumbiņu, jāaizskrien līdz krēslam, ar hokeja nūju jāvada šo bumbiņu apkārt galdam, tad grozā jāiemet bumbiņa,  jāatgriežas pie galda, jāatbild uz jautājumu (katram skolēnam viens, bet citāds jautājums) un jāpieskrien pie savas komandas. Tas bija vareni! Visi skolēni bija nosvīduši, piekusuši, bet patīkami smaidīja, jo beigās uzvarēja draudzība. Nominācijas tika piešķirtas: viserudītākajai klasei, visuzmanīgākajai, visdraudzīgākajai, un visātrākajai klasei. Katra komanda saņēma nelielu dāvanu (pie kam saldu) un katrs skolēns tika apbalvots ar diplomu par piedalīšanos izglītojoši – interaktīvā konkursā ,,Drošība un veselība". Parakstus katra skolēna diplomā uzlika policijas inspektori – Runcis Rūdis un Bebrs Bruno.

  Tas tik bija lietderīgi, pamācoši un aizraujoši! Paldies visiem!

 • Visu iepriekšējo mācību gadu  daudzas Daugavpils skolu komandas piedalījās projektā, kuru organizēja Latgales Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Zarasu bibliotēku. Viņi rīkoja abu valstu bērniem un jauniešiem dažādas aktivitātes. Arī mūsu skolas 8.-12. klašu skolēni aktīvi piedalījās šajā projektā. Viņiem bija iespēja apgūt foto un video uzņemšanas pamatus, gūt jaunus draugus un iemīlēt grāmatu pasauli. Beigās organizatori rīkoja foto izstādi no projekta dalībnieku darbiem. Daugavpilieši arī sūtīja savus darbus un pieci no tiem pēc internetbalsošanas tika atzīti par labākiem. No tiem 2 ir mūsu skolas skolēnu darbi. Apsveicam uzvarētājus. Tās ir 11.a klases skolnieces Cipina Geula un Anna Koržeņevska. Arī citi dalībnieki ieguva balvas.

  Gribu pateikties Latgales Centrālās bibliotēkas darbiniekiem, kuri organizēja tik interesantu projektu.

  Informāciju sagatavoja  Rita Vasiļonoka

 • 26.-30.11.2012.

  Centra vidusskolas līdzdalība pasākumos.

  Laiks

  Tēma

  Pasākuma nosaukums

  Vieta

  Pirmdiena, 26.novembris

  12.00

  Zini informācijas resursus

  Atklāšanas pasākums

  "Manu iespēju Daugavpils"

  Daugavpils Universitāte

  Aktu zāle

  (Parādes iela1)

  17.30– 18.00

  Iepazīsti sevi

  "CV un motivācijas vēstuļu darbnīca"

   (iepriekš piesakoties)

  Daugavpils vācu biedrība "Erfolg"

  (Cietokšņa iela 44)

  Otrdiena, 27.novembris

  13.00

  Iepazīsti sevi

  Radošās darbnīcas

  "Mans brīvais laiks"

  Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

  (Tautas iela7)

  16.00 – 17.30

  Mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru

  Lekcija, diskusija, pieredzes apmaiņa

  "Kurp doties?"

  Vienības pamatskola

  (Ģimnāzijas iela 32)

  17.00-19.00

  Zini informācijas resursus

  Atvērto durvju diena DU

  "Students dzīvē un spārnos"

  Daugavpils Universitāte

  (Vienības iela 13)

  Trešdiena, 28.novembris

  14.00

  Esi uzņēmīgs

  Tikšanās ar Daugavpils uzņēmējiem

  "Uzņēmējdarbības starts!" 

  Daugavpils pilsētas dome konferenču zāle

  (Kr. Valdemāra iela 1)

  Ceturtdiena, 29.novembris

  14.00 – 16.00

  Gūsti pieredzi

  Diskusija"Neformālā izglītība – karjera"

  Daugavpils Universitāte

  (Vienības iela 13)

  17.30 – 18.30

  Iepazīsti sevi

  Seminārs "Personīgās karjeras plānošana"

  Daugavpils vācu biedrība "Erfolg"

  (Cietokšņa iela 44)

  15.00

  Gūsti pieredzi

  Seminārs, pieredzes apmaiņa

  "Es un mana karjera"

  Daugavpils  10. vidusskola

  (Tautas iela 11)

   

   

 • „Mēs esam līdzīgi kokiem,
  Bet dzīvojam ne ar lapām,
  Kas krīt.
  Dzīvojam ar pumpuriem
  Un ar ziediem,
  Ar domām ko labu paveiksim rīt"
  K.Apškrūma

  Sveiciens skolas 50. gadu jubilejā pedagogiem, absolventiem, skolēniem, vecākiem un visiem piederīgiem Daugavpils 4.vidusskolai, Daugavpils Centra ģimnāzijai un vidusskolai!

  Ar labākajiem novēlējumiem skolas direktore Nadežda Hetmane

  Дорогие педагоги и выпускники Даугавпилсской 4 средней школы и гимназии Центра!

  Нашей школе в этом году исполнилось 50 лет. Накануне празднования юбилея примите искренние поздравления от всех, кто жил и живёт одной судьбой с вами, и для кого наша любимая школа была. есть и будет источником сил, радости и вдохновения.

  Коллектив учителей и учащихся средней школы Центра. 

 • Šī gada rudenī Valsts prezidenta kanceleja izsludināja radošo darbu konkursu Latvijas skolēniem ,,Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā". Konkursā piedalījās arī mūsu Daugavpils Centra vidusskolas 12.a klases skolniece Laura Bernāne, kura savā radošajā darbā uzsvēra latviešu tautas brīvības centienus gadsimtu gaitā, nozīmīgākās cīņas par Latvijas neatkarību un aicināja arī turpmāk visiem Latvijas iedzīvotājiem būt vienotiem un strādāt savas valsts labā, lai no tēviem un vectēviem mantotā neatkarīgā Latvija varētu pastāvēt un attīstīties arī turpmāk. Uzreiz pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienas Laura saņēma Latvijas prezidenta Andra Bērziņa pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā. Arī mēs, skolas kolektīvs, izsakām pateicību Laurai par aktīvu un pilsonisku attieksmi pret savu valsti un vēlam viņai panākumus!

  Latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Aizpuriete

   

  prezident

 • Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienai valsts svētku priekšvakarā Daugavpils Centra vidusskolas 10. – 12. klašu audzēkņiem tika rīkota viktorīna, kurā skolēni sacentās zināšanās par četru Latvijas reģionu – Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales– ievērojamākajiem arhitektūras un dabas objektiem, dzejniekiem un rakstniekiem. Pirms jautājumu kārtas par katru Latvijas reģionu , skanot tam veltītai dziesmai vai skaņdarbam, tika rādītas tā izcilākās, skaistākās vietas. Viktorīnu noslēdza katras klases sacerēta teika par Daugavpili. Bija patīkami klausīties, ka jaunieši savos radošajos darbos uzsvēra, ka tik skaista vieta – ar dzidriem ezeriem, zaļojošiem mežiem un Daugavas lokiem – ir tikai šeit, Daugavpils apkārtnē, tāpēc te cilvēki vienmēr gribējuši apmesties uz dzīvi.

  Viktorīnā vienādu punktu skaitu, tātad godam pelnītu uzvaru ieguva 12.a, 12.b un 11.a klašu komandas. Apsveicam uzvarētājus un novēlam arī turpmāk saglabāt dziļas zināšanas un patiesu interesi par savu dzimto zemi! Paldies konkursa organizētājām, Latviešu val. un literatūras metodiskās komisijas skolotājām Inesei Lutokai, Zinaīdai Paļenokai, Ingrīdai Vilmanei, Olitai Rabčevskai, Dacei Aizpurietei un Marinai Strodei!

  Dace Aizpuriete

 • Cienījamie skolas audzēkņi, skolotāji, darbinieki, vecāki!

  Novembris vienmēr ir pārdomu laiks.

  Valsts svētku priekšvakarā es aicinu visus domāt labas domas par savu zemi, tautu un valsti.Novēlu katram no mums darīt labas lietas, lai ikviens būtu vajadzīgs, brīvs un laimīgs mūsu kopīgajā mājā.

  Lai visas mūsu cerības, idejas piepildās!

  Ar labākajiem novēlējumiem direktore Nadežda Hetmane

 •  

   

  10 labākas mazākumtautības skolas nominācija „Latviešu valoda un literatūra”

  1. Daugavpils krievu vidusskola - licējs
  2. Brocēnu vidusskola
  3. Aizkraukles 1. vidusskola
  4. Dagdas vidusskola
  5. Rīgas klasiskā ģimnāzija
  6. Viļānu vidusskola
  7. Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija
  8. Viļānu vidusskola
  9. Ventspils vidusskola
  10. Rīgas Purvciema skola

 • Šādus atzinīgus vārdus par skolu valsts svētku un skolas 50 gadu jubilejas priekšvakarā saka mūsu skolas absolvents Jānis Kudiņš. Arī mēs varam teikt, ka esam patiesi lepni, ka Jānis ir mācījies mūsu skolā, jo viņa ieguldījums skolas attīstībā, ka arī turpmākās studiju un darba gaitas ir labs piemērs, kādam jābūt īstam pilsonim un jaunam cilvēkam. Un galvenais – no viņa izstaro laipnība, nesamākslota vienkāršība un godprātīga attieksme pret apkārtējiem.

  Jāni, pastāsti, ar ko tu šobrīd nodarbojies?

  Vispirms jāsaka, ka atkal esmu students, jo šogad sāku mācīties doktorantūrā Daugavpils Universitātes  Sociālzinātņu fakultātē. Apgūstu ekonomikas zinības. Arī strādāju Daugavpils Universitātē – esmu šīs augstskolas marketinga direktors, man ir jāveido universitātes reklāmas kampaņas, jāpārstāv Daugavpils Universitāte  televīzijas raidījumos, starptautiskās izstādēs, piemēram, Azerbaidžānā, Turcijā, Bulgārijā un citās valstīs. Galvenais mērķis ir piesaistīt universitātei studentus, tai skaitā arī no dažādām ārvalstīm. Šobrīd universitātē studē 12 citu valstu studenti.

 • Par skolas jautājumiem, kārtējo reizi, tika runāts Liepājā 2012.gada 29.oktobra 6.Humānās pedagoģijas konferencē ,,Humānās pedagoģijas manifests dzīvē", kuras devīze bija: ,,Apvārsnis nav robeža, bet mērķis". Konferencē piedalījās skolotāji no Latvijas dažādām skolām, viesskolotāji no Lietuvas (Klaipēda), Igaunijas (Tallina), Krievijas (Maskava). Konferences atklāšanā izskanēja dažādas pārvalžu un iestāžu vadītāju pārdomas par pedagoģiju, bērnu audzināšanu un izglītošanu, apskatīti temati ,, Kā uzrunāt dažādību?- atbildes izglītībā"; ,,Mūsdienu skolēns un daži viņa vērtībizglītības aspekti", notika jauno grāmatu prezentācijas. Referenti pieskārās izglītošanas jautājumiem (skolēni nedrīkst apjukt zināšanu jūklī, tāpēc skolotājiem jāprot sniegt zināšanas pa posmiem); mācīšanās procesiem (karjeras orientācija, dvēseles attīstīšana, saikne ar mācību priekšmetiem); radošai zināšanu sniegšanai (piemēram, bērns datorā ierauga skudru, viņu ir jāparāda dzīvē, jāmāca vērot, aprakstīt, izzināt). Tika skaidrots, ka mācīšanās process ir personības attīstība, socializācija, ilgtspējīgs dzīvesveids un inovāciju radošums; ka jauno pasauli ir jāizglīto, izmantojot mantojuma izglītību (muzeji, teātri, kino), izglītību ilgtspējīgai attīstībai un, ka cilvēka attīstībai jābūt kā mūžizglītībai, lai jebkurā vecumā cilvēks papildinātu savas zināšanas universitātēs, bibliotēkās. Pagaidām tam traucē daudzi stereotipi, kas pastāv sabiedrībā, jo bieži cilvēks tiek vērtēts pēc tā, kas viņš ir, nevis pēc tā, kāds viņš ir. Skolās ir bērni, kuriem ir personīgais šoferis, kurš aizved/atved no skolas, labiekārtota istaba, kuriem pilnīgai laimei ,,tik putna piena trūkst", un bērni, kuri var paēst tikai skolā. Viņi visi dzīvo vienā laikā, sēž un mācās vienā telpā, bet skolotājam ir jāprot palīdzēt šiem bērniem nejusties slikti, jo bērni ir humānā skolā. No vienas puses, bērni ir ļoti aizsargāti, bet no otras puses, viņi nejūtas droši, jo zināmā vecumā pietrūkst sociālas uzmanības (nenoturīga uzmanība).

  dcv human

 • 2011. gada 17. novembri notika Gaismas stunda 5. a klase, kas bija veltita Latvijas Republikas proklamesanas dienai. Stundu novadija 10. b klases skolnieces: Margarita Ungere, Vladislava Sevcika un Olga Pankova, kuras pastastija 5. klases skoleniem par Latvijas valsts simboliem: karogu, gerboni un himnu. Jauniegutas informacijas nostiprinasanai tika piedavata spele

 • Integreta vestures, kulturologijas un literaturas stunda ''Lacplesa diena''

  Novembris Latvija ir dregns un tumss menesis, tikai retumis pelecigo rudens ainavu iekraso sarkanas piladzu ogas vai nodzeltejusas un vel nenokritusas ozolu lapas. Vesa novembra migla ieskauj lepnos Vecrigas baznicu tornus, Brivibas pieminekli un musu liktenupi Daugavu, visu Lat