Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Mūsu skolā ir izveidojusies tradīcija mācību gada beigās sveikt skolēnus un pedagogus par paveikto mācību gada laikā. Arī šogad esam veiksmīgi piedalījušies nozīmīgos valsts un nevalstisko organizāciju rīkotajos pasākumos, ir  skolēnu uzvaras dažādos radošajos konkursos, sporta turnīros un mācību olimpiādēs pilsētā, novadā un valstī. Īpašs prieks par to, ka skolas koris ir izcīnījis tiesības šovasar piedalīties Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Goda dienā tiek sveikti arī tie skolēni, kas ir aktīvi skolas pašpārvaldē, savā klases kolektīvā un spēj uzrādīt labas un teicamas sekmes mācībās. Savukārt skolas pedagogi mācību gada laikā ir guvuši godalgotas vietas vairākos Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotajos metodisko izstrādņu konkursos, piedalījušies pieredzes apmaiņas konferencēs, rīkojuši pasākumus pilsētas skolu audzēkņiem un skolotājiem. Vairāki skolas pedagogi ar saviem skolēniem guvuši panākumus valsts līmenī matemātikā, sportā, mājturībā, dabaszinībās. ,,Cāļus skaita rudenī, arī ražu novāc rudenī, bet skola ,,savu ražu" var redzēt pavasarī, mācību gada beigās," uzsvēra direktores p.i. Olita Rabčevska. Lai arī turpmāk mums ražīgs darbs visiem kopā!

Informāciju apkopoja Dace Aizpuriete