Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

7. un 16. februārī 11. un 12. klasēs notika tikšanās ar pašvaldības policiju pārstāvjiem. Saruna bija ļoti svarīga un informatīva, jo palīdzēja jauniešiem iepazīties ar pašvaldības policijas darbu, policijas darbinieku lomu sabiedrībā, iepazīties ar informāciju par likuma pārkāpumiem un to sekām.

Tikšanās laikā notika savstarpēja diskusija par dažādām tēmām, piemēram, drošību, kārtību pilsētā, likumiem un noteikumiem, kuri cilvēkiem ir jāievēro. Skolēni tika informēti par to, ka var sazināties ar pašvaldības policiju, ja viņiem ir jautājumi vai problēmas.

Jaunieši uzzināja par profesiju iespējām pašvaldības policijā, kā arī par nepieciešamajām prasībām un izglītības iespējām, lai kļūtu par pašvaldības policijas darbinieku.

Šādas tikšanās ir vērtīgs un izglītojošs pasākums, kas palīdz uzlabot attiecības starp jauniešiem un pašvaldības policiju, un veicināt labāko izpratni par to, kā mēs visi varam kopā strādāt, lai saglabātu sabiedrības kārtību un drošību.

Paldies par sadarbību Daugavpils Centra vidusskolas sociālajam pedagogam G. Ostrovskai par palīdzību tikšanās organizēšanā.

11. a un 12. a klases audzinātājas

 240223 01