Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Ar entuziasmu un saulainu smaidu šai 1. septembra rītā Daugavpils Centra vidusskolas durvis vēra pirmsskolas audzēkņi, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēni, kā arī pedagogi, vecāki – visa lielā skolas saime. Zinību dienas svinīgajā pasākumā klātesošos uzrunāja skolas direktors Jurijs Visockis un novēlēja ikvienam skolas kolektīvā sasniegt mērķus un just gandarījumu par paveikto darbu.

Pēc tam skolēni ar klases audzinātajiem pulcējās uz klases stundu. Ieklausīsimies vecāko klašu skolēnu novēlējumos skolēniem un pedagogiem.

Šajā mācību gadā novēlu sev un skolasbiedriem cienīt skolotājus un veiksmi mācībās! (K.Vasiļjeva)

Es novēlu mums visiem sasniegt rezultātus, kā arī atrast laiku atpūtai un būt laimīgiem. (D.Ļahs)

Novēlu visiem DCV skolēniem izcilas atzīmes, skolotājiem labu veselību un lai paklausīgi skolēni! Lai veiksmīgs un radošs jaunais mācību gads! (Karīna Čepelova)

 Lai skolā ir labi draugi un interesanti pavadīts laiks! (O.Baiks)

Lai viss izdodas, mazāk pārdzīvojumu, vairāk prieka! (M.Kostjukevičs)

Es novēlu visiem šajā mācību gadā iegūt jaunas zināšanas, vairāk sazināties ar draugiem un jautri pavadīt laiku! (Oļesja un Jana Kovaļevskas)

Lai mums izdodas sasniegt lieliskus rezultātus mācībās un sportā! (G.Truskovskis)