Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Tuvojoties mācību gada izskaņai, liela daļa skolēnu domās dzīvo jau vasarā, bet ir klases, kurām visatbildīgākais posms šajā mācību gadā tikai sākas, jo tuvojas valsts pārbaudes darbi. Lai iezīmētu robežu starp ikdienā ierastajām skolas gaitām un valsts eksāmenu sākumu, 12. maijā 9.a, 9.b un 12.a klases skolēniem notika svinīgs pasākums – Skolas zvana svētki, kurā skolēnus uzrunāja un veiksmi eksāmenos vēlēja skolas direktors Jurijs Visockis, klases audzinātājas Zinaīda Paļenoka, Marina Ravinska, Svetlana Skrupska, vecāki un skolasbiedri.

Aizkustināja mazo pirmklasnieku izjustās dziesmas par bērnību un skolas gadiem, kas aizritējuši tik ātri, savukārt enerģijas lādiņu un pozitīvu noskaņu sagādāja deju grupas "Young Sky" meitenes, kā arī uzmundrinoši skolasbiedru dzejoļi, dziesmas un āķīgi uzdevumi.

Vēlēsim pamatskolas un vidusskolas beidzējiem daudz enerģijas, pacietības un gudrības, lai sagatavotos un veiksmīgi nokārtotu valsts pārbaudes darbus