Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Šobrīd skolas izstādē ir skatāmas M.Caunes fotogrāfijas, kas tapušas 1970. gadu sākumā, Daugavpils mākslinieku grupas fotoportreti un kultūras darbinieku portreti.

9.maijā norisinājās 11.klases skolēnu tikšanās ar pašu mākslinieku, foto izstādes autoru, ilggadēju kultūras darbinieku, fotogrāfu un kinoamatieri Mečislavu Cauni.

Pasākuma gaitā pieredzējušais fotogrāfs demonstrēja dažādas senas fotogrāfijas, stāstīja par tajās redzamajiem cilvēkiem un skatiem, kā arī atklāja to tapšanas vēsturi. Skolēniem bija iespēja uzdot interesējošus jautājumus.

Pēdējos trīs gados Mečislavs Caune iemūžinājis Daugavpils debesis un panorāmas skatus. Daudziem darbiem šodien ir kultūrvēsturiska nozīme un tie glabājās Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājumā.

Izstādes kuratore Ineta Janovska, uzrunājot klātesošos, atgādināja, ka 2022.gadā jūlijā muzejā Mečislavs Caune tika sumināts 90 gadu jubilejā un viņam tika pasniegts Daugavpils pilsētas pašvaldības apbalvojums “Mūža ieguldījums”.

Tikšanās ar M.Cauni tika organizēta sadarbībā ar Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju, Skolas muzeju, Kultūras un mākslas skolotāju A.Orbidāni.

Informāciju sagatavoja Skolas muzeja vadītāja T.Vanaģele