Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Aprīļa sākumā trešo klašu skolēni iepriecināja pirmklasniekus ar pirkstiņleļļu  izrādi, kura tapa, sadarbojoties dažādu priekšmetu skolotājiem. Dizaina un tehnoloģiju stundās tika izgatavotas pirkstiņlelles, bet latviešu valodas stundā katra klase veidoja  latviešu tautas pasakas scenāriju. Skolēni mācījās tēlot savu lomu, izteiksmīgi runāt un sadarboties ar klasesbiedriem. Gan skolēni, gan skolotāji jūtas gandarīti par paveikto darbu!