Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

Turpinās VISC inovatīvās pieredzes skolu darbs. 15.novembrī mūsu pilsētā notika kārtējais IPS seminārs. Bioloģijas un ķīmijas skolotājus uzņēma Daugavpils Centra vidusskola, bet fizikas, matemātikas skolotājus un koordinatorus – Daugavpils 3.vidusskola. Pilsētas skolās pulcējās Daugavas labā krasta skolu komandas: Kalsnavas pamatskolas, Krustpils pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Lizuma vidusskolas, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Kalsnavas pamatskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Smiltenes ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzija un Daugavpils Centra vidusskolas, kā arī LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra komandas pārstāvji: Līga Čakāne, Uldis Dzērve, Ilze France, Andris Nikolajenko un Ilze Gaile.

Daugavpils Centra vidusskolā ievadnodarbībā Andris Nikolajenko iepazīstināja ar semināra gaitu un plānotājām aktivitātēm, detalizēti paskaidroja akcijas „Nāc un dari kopā ar mums" noteikumus un pieteikšanās kārtību. Pasākums notiks 2013.gada 4.janvārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā un tajā aicināts piedalīties ikviens dabaszinātņu un matemātikas skolotājs un trīs 7.-9.klašu skolēni.
Mācību stundu vērošana tika organizēta divās grupās: ķīmija 9.a klasē „Neorganisko vielu pārvērtību daudzveidība" (skolotāja Marina Ravinska) bioloģija un mājturība 7.a klasē „Augi cilvēka mājoklī" (skolotājas Tatjana Baranovska un Gaļina Uzlova).

Kā vienmēr, pēc stundu vērošanas skolotāji un koordinatori aktīvi strādāja grupās. Stundu analīzes gaitā tika pārrunāts stundā sasniegtais rezultāts, izmantotās metodes un paņēmieni, kā varētu palīdzēt skolēnam mācīties, ko varētu darīt savādāk. Darba grupās tika nopietni un vispusīgi pētīts priekšmetu mācību tēmu saturs, pasniegšanas metodika, runāts par citu skolu veiksmīgo iesaistīšanos inovāciju ieviešanā matemātikas un dabaszinātņu mācību priekšmetu apguvē. Kopīgā nodarbībā Ilze Gaile piedāvāja risināt problēmsituāciju, runāja par sadarbības turpināšanu DZM IC ideju popularizēšanā.