Daugavpils, Kandavas iela 17,
tel. (+371) 65429872, m.t. 26011776, info@dcv.lv

Darba plāns
Ēdienkarte
Veidlapu paraugi

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

2011.gadā Valsts izglītības satura centrs uz ESF projekta "Dabaszinātnes un matemātika" pilotskolu bāzes ir izveidojis "Inovatīvās pieredzes skolu tīklu", kuru veido 22 Latvijas skolas, tai skaitā Daugavpils Centra vidusskola. Šis skolu tīkls izveidots ar mērķi nodrošināt inovatīvās pieredzes apmaiņu ar citu skolu skolotājiem un veicināt skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm. Inovatīvās pieredzes apmaiņā iesaistījušies seši mūsu skolas pedagogi – Svetlana Radionova, Tatjana Baranovska, Marina Ravinska, Jeļena Azareviča, Ruta Puida un Gaļina Uzlova.

Šī gada 26.septembrī notika apmācības seminārs "Stundu plānošana un analīze" Daugavpils Centra vidusskolas skolotājiem, kurā tika rādītas atklātās stundas matemātikā (S.Radionova – 12.b klasē), bioloģijā (T.Baranovska – 8.a klasē) un ķīmijā (M.Ravinska – 8.b klasē). Šais stundās tika demonstrēts darbs ar interaktīvo tāfeli, kā arī parādītas mācīšanas interaktīvās metodes. Pēc atklātajām stundām notika stundu analīze pēc jaunā stundu analīzes modeļa. Kā stāsta bioloģijas skolotāja Tatjana Baranovska, šo analīzes modeli pēc uzbūves var salīdzināt ar hamburgeru, jo skolotājs sākumā un beigās saņem tikai pozitīvas atsauksmes no kolēģiem, kuri vērojuši stundu, bet analīzes vidusposmā pārrunā stundas gaitu, sasniedzamo rezultātu un atbild uz jautājumiem, kuri radušies stundas vērošanas gaitā. Seminārā piedalījās skolotāji no visām mācību priekšmetu metodiskajām komisijām, kā arī administrācijas pārstāvji.